Raad van Advies helpt ambities leefkracht versneld realiseren

Raad van Advies helpt ambities leefkracht versneld realiseren

Datum: 1 oktober 2020

samenbeter

Menzis gaat met een vijfkoppige Raad van Advies (RvA) de ambities rondom leefkracht versneld realiseren. De Raad zal als klankbord fungeren op complexe vraagstukken op het gebied van leefkracht, leefstijlgeneeskunde en SamenGezond. “De ambities liegen er niet om,” licht RvA-lid Prof. Dr. Pim Assendelft, hoogleraar preventie in de zorg, toe. “Ik noem er een aantal. Het keren van de toename van chronische aandoeningen zoals overgewicht, depressie en diabetes; meer jaren in goede gezondheid, meer mensen aan het bewegen krijgen en het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen groepen mensen. Organisaties zoals Menzis dragen met initiatieven waaronder SamenGezond een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om zulke gezondheidsdoelstellingen te realiseren. Aan die missie dragen wij vanuit onze expertise graag bij.”

 

De vijf leden van de nieuwe Raad van Advies zijn:

Pim Assendelft, Hoogleraar preventie in de zorg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen;

Robert van de Graaf, Verslavingsarts en Leefstijlarts Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) in Groningen;

René Kuijten, Managing Partner LSP, lid Topsector life sciences and health;

José Manshanden, Directeur GGD Amsterdam;

en Marian Verkerk, Hoogleraar Zorgethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het UMCG.

 

Deze samenstelling brengt kennis van gezondheidszorg, gezondheidswetenschappen en zorgethiek en fysiek en mentaal welzijn samen voor een multidisciplinaire visie.

 

Kritische reflectie

Ruben Wenselaar, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Deze vijf toonaangevende experts uit preventie, leefstijlgeneeskunde en gedragswetenschap zullen door middel van kritische reflectie en het aandragen van actuele en externe inzichten ons beleid aanscherpen. Daarmee helpen ze -of dagen ze uit- versneld de beweging te maken van een zorgstelsel naar een gezondheidsstelsel, waarin leefkracht en het voorkomen van ziekte een veel prominentere rol krijgt.” In de eerste ontmoetingen van het gezelschap bleek aan constructieve discussie geen gebrek. “Met name op het gebied van ethiek, financiering en preventie in de zorgketen.”

 

Concrete uitdagingen

De Raad van Advies heeft tot taak om gevraagd én ongevraagd te adviseren op diverse inhoudelijke thema’s, zoals bijvoorbeeld duurzame bedrijfsmodellen, ethiek, belang van de burger, preventie in de zorgketen, leefstijlgeneeskunde en data-wetenschap. “Denk aan de discussie over waar de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid eindigt, en waar de maatschappelijke verantwoordelijkheid zoals een overheid, gemeente, GGD, zorgverlener of zorgverzekeraar die kan dragen begint,” aldus Assendelft.

 

Menzis is trots dat deze experts zich voor minimaal twee en maximaal vier jaar hebben gecommitteerd om Menzis te adviseren. Woensdag 30 september 2020 om 16:00 uur is de Raad van Advies officieel geïnstalleerd.

 

 

Over SamenGezond

SamenGezond is het grootste gezondheidsprogramma van Nederland en biedt gebruikers een steuntje in de rug bij een gezonde leefstijl. Het heeft op dit moment ruim 405.000 deelnemers. De inhoud wordt ontwikkeld en gecheckt door onafhankelijke experts. Er wordt samengewerkt met onder meer het Voedingscentrum, TNO, De Hartstichting en de Rijksuniversiteit Groningen. 45.000 tot 50.000 deelnemers maken maandelijks gebruik van de app. Deze biedt een online coach die helpt gezonde keuzes leuker en makkelijker te maken. Met Weekdoelen van SamenGezond worden deelnemers in kleine stapjes uitgedaagd om gezond gedrag te starten en vol te houden door de inzet van beloningen. SamenGezond biedt alle Nederlanders hulp op het gebied van beweging, stoppen met roken, voeding, ontspanning en slaap. Het programma is ontwikkeld op initiatief van Menzis. SamenGezond kan door iedereen gratis gebruikt worden, daarvoor hoeft een deelnemer zich niet bij Menzis te verzekeren.

Gerelateerde berichten

Author: Redactie

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *