Zorgverzekeraars willen meer eerstelijnszorg

Zorgverzekeraars willen meer eerstelijnszorg

Datum: 26 september 2018

Zorgverzekeraars willen de zorg slimmer inrichten om zo de zorgkosten in de hand te houden. Met technologische vernieuwingen, zoals e-health en met veel meer zorg dichtbij huis of thuis. Dat zegt André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, in reactie op de door het kabinet gepresenteerde begroting voor 2019.

Zorgverzekeraars maken zich ernstig zorgen over de steeds stijgende zorgkosten en vinden het noodzakelijk te proberen de stijging van de zorgkosten verder te beperken. Daar zien ze voor zichzelf een belangrijke rol in, maar dat kunnen ze niet alleen. Samen met (vertegenwoordigers van) patiënten/verzekerden en zorgverleners willen zorgverzekeraars de zorg slimmer inrichten. Technologische vernieuwing, zoals e-health kan daarbij helpen, aldus Rouvout, “maar ook het anders organiseren van zorg: veel minder in het relatief dure ziekenhuis en veel meer dichtbij huis of thuis.”

Vernieuwen is noodzaak
“We zullen de zorg de komende jaren moeten vernieuwen om deze voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. De hoofdlijnenakkoorden zetten weliswaar een rem op de groei van de kosten, maar vormen zeker nog geen trendbreuk. Het is op termijn onhoudbaar als de kostenstijging in de zorg niet in de pas loopt met de economische groei. Zorgverzekeraars willen daarom met verzekerden en zorgverleners werken aan vernieuwing van de zorg en zo samen verantwoordelijkheid nemen voor de zorg van de toekomst”, zegt André Rouvoet op de site van ZN.

Juiste randvoorwaarden
Van het kabinet verwachten zorgverzekeraars dat het – in lijn met de in de hoofdlijnenakkoorden gemaakte afspraken– zorgt voor de juiste randvoorwaarden, zodat zijzelf en andere partijen hun rol goed kunnen invullen. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn onder meer transparantie over de kwaliteit van zorg, het stimuleren van gecontracteerde zorg en een goede risicoverevening.

Kanttekening vanuit de eerste lijn
De eerste lijn kan bij deze uitspraken van Rouvoet uiteraard wel kanttekeningen plaatsen. Want als zorgverzekeraars inderdaad meer zorg in de eerste lijn willen, zullen zij daarvan ook blijk moeten geven bij de inkoop van zorg.

De opstelling van Zilveren Kruis is een goed voorbeeld. Deze zorgverzekeraar stelt vanaf 2019 extra geld beschikbaar voor verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie, zo staat op de site van Zilveren Kruis. Deze zorgverzekeraar streeft ernaar dat in 2021 ongeveer 10 procent van de zorg niet meer in ziekenhuizen of bij zorgaanbieders wordt verleend, maar bij mensen thuis.

(Illustratie: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *