Zorgverzekeraars onduidelijk over vergoeding dementiezorg

Zorgverzekeraars onduidelijk over vergoeding dementiezorg

Datum: 17 december 2018

Acht van de tien grootste zorgverzekeraars schieten tekort bij het verstrekken van informatie aan hun verzekerden over vergoedingen voor dementiezorg. Bij zes van de tien verzekeraars ontbreekt in de polisvoorwaarden en het vergoedingenoverzicht op de site informatie over casemanagement dementie of is die weggestopt in aanvullende voorwaarden. “Dat terwijl casemanagement in de top drie staat van meest gewaardeerde zorg van de mantelzorgers.’’ zegt Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging bij Alzheimer Nederland.

“Casemanagement heeft niet bij alle verzekeraars prioriteit, terwijl het een noodzakelijke randvoorwaarde is om thuis te blijven wonen. Het maakt ook onderdeel uit van het Pact Ouderenzorg, dat 35 partijen hebben ondertekend, onder wie minister De Jonge en Alzheimer Nederland. Uit onze dementiemonitor mantelzorg blijkt dat bij slechts 3% van de mantelzorgers door de verzekeraar is bemiddeld bij casemanagement dementie, dus daar is een wereld te winnen”, vervolgt Meerveld.

Brief naar verzekeraars
Alzheimer Nederland heeft inmiddels een brief gestuurd naar de tien grootste verzekeraars, waarin zij worden gevraagd om een gesprek om een en ander op te lossen. Behalve casemanagement dementie gaat het daarbij onder meer om de informatie van verzekeraars over  mantelzorgondersteuning en hulpmiddelen.

Tips en keuzewijzer
Eerder dit jaar ondertekenden verzekeraars het hoofdlijnenakkoord om ‘etalage informatie’ te bieden over wijkverpleging, direct zichtbaar en transparant, maar daar voldoen de meesten nog lang niet aan.
Om mensen die naar dementiezorg zoeken op weg te helpen, heeft Alzheimer Nederland een keuzewijzer en tips opgesteld. In een infographic wordt uitgelegd welke zorg onder welke verzekering valt. Daarbij gaat het onder meer om diagnostiek, casemanagement dementie, huisartsenzorg en mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Maar ook om zaken als hulpmiddelen, therapie en tijdelijke opname.

Vergelijking van de tien grootste Nederlandse zorgverzekeraars
Verder wordt besproken wat de basiszorg inhoudt, volgt uitleg over het wettelijk verplicht eigen risico en worden de aanvullende verzekeringen van de tien grootste ziektekostenverzekeraars vergeleken op een aantal thema’s, zoals mantelzorg, diagnostiek en hulpmiddelen. De vergelijking betreft de tien grootste Nederlandse zorgverzekeraars. Tot slot komt ook de zorg aan de orde die niet onder de zorgverzekering valt, maar onder de Wmo of WLZ en worden ook de extra diensten en services van verzekeraars besproken.

Alzheimer Nederland onderzocht en vergeleek de websites van: Zilveren Kruis, CZ, VGZ, Menzis, De Amersfoortse, DSW, Zorg en Zekerheid (OWM), ONVZ, Salland (als onderdeel van ENO) en De Friesland. Uit dit onderzoek kwamen CZ en VGZ het meest positief naar voren.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *