Zorgverzekeraars en InEen maken afspraken over BTW

Zorgverzekeraars en InEen maken afspraken over BTW

Datum: 25 april 2016

btw_zorgenzPer 1 januari 2016 is BTW-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden op gebied van eerstelijnszorg van kracht. De vrijstelling voor deze BTW over chronische zorg en GEZ’en geldt echter niet met terugwerkende kracht. Onder voorwaarden zullen zorgverzekeraars de netto af te dragen BTW over de periode tot 1 januari 2016 vergoeden, zo meldt InEen.

Voor de Ketenzorg- en GEZ-instellingen geldt de sociale en culturele vrijstelling omzetbelasting voor coördinerende werkzaamheden (overhead binnen ketenzorg) en de GEZ-module, die per 1 januari 2016 is ingegaan. Omdat de vrijstelling niet met terugwerkende kracht is, kan nabetaling van BTW aan de orde zijn over de ontvangen tarieven, verhoogd met rente en eventueel een boete, met terugwerkende kracht vanaf januari 2011 (5 jaar). InEen voegt eraan toe dat instellingen die eerder geen vrijstelling kregen of al BTW afdroegen, ook het risico lopen op een naheffing met wettelijke rente en een eventuele boete. In dit verband adviseert InEen organisaties die besluiten actief aangifte te doen, om in verband met nog lopende juridische procedures gelijktijdig bezwaar te maken tegen de eigen aangifte omzetbelasting. Wie echter eerder bij de Belastingdienst een verzoek tot vrijstelling omzetbelasting heeft ingediend en daarop een bevestigende uitspraak met een concrete toezegging heeft ontvangen, mag erop vertrouwen dat de BTW-vrijstelling daadwerkelijk voor de instelling geldt. De Belastingdienst kan op deze eerdere toezegging niet zonder meer terugkomen.

BTW op onderlinge dienstverlening
De sociaal-culturele btw-vrijstelling voor coördinerende werkzaamheden en de GEZ-module geldt niet voor de diensten van eerstelijns zorgverleners, ook niet vanaf 1 januari 2016. Te denken valt aan de inzet van een kaderarts en vacatiegelden voor huisartsen die zich inspannen voor een zorggroep of GEZ-samenwerkingsverband. De vrijstelling geldt ook niet voor derden waarmee wordt samengewerkt, zoals Knooppunt Ketenzorg, of inhuur van een arts voor het leveren van een niet-medische dienst aan een ketenzorg- of GEZ-instelling. In deze dienstverlening is de BTW een kostenpost voor de instelling. Bij het overleg met de zorgverzekeraar, de contractering en de vaststelling van de tarieven zal dus rekening gehouden moeten worden met deze BTW-kosten.

Vergoeding naar aandeel verzekerden
InEen heeft met zorgverzekeraars overleg gevoerd, opdat zorggroepen en GEZ’en niet in problemen komen door een grote en onverwachte kostenpost. De afspraak is gemaakt dat zorgverzekeraars onder voorwaarden de netto af te dragen BTW zullen vergoeden naar rato van het aandeel verzekerden. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en InEen zullen nadere afspraken maken over de uitwerking en werkwijze van de vergoeding door de verzekeraar van de netto af te dragen BTW. Op 31 mei van 13.30 tot 15.30 uur wordt door InEen een voorlichtingsbijeenkomst over BTW georganiseerd.

(Foto: Lisa S./Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *