Zorgverleners ervaren nauwelijks afname regeldruk

Zorgverleners ervaren nauwelijks afname regeldruk

Datum: 3 oktober 2019

Als veroorzakers van de regeldruk wijzen zorgverleners naar verzekeraars en ICT-systemen.

De toename van de regeldruk in de zorg lijkt te stagneren, maar zorgverleners merken er ondanks alle inspanningen in de praktijk nog weinig van. Ze zijn ontevreden over de voortgang van het ontregelen en het aantal zorgverleners dat weinig vertrouwen heeft in daadwerkelijke verandering is gestegen. Alleen de fysiotherapeuten zijn iets minder tijd kwijt aan administratie. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de Nationale (Ont)Regelmonitor, een onderzoek onder ruim 10.000 zorgverleners. Volgens de VvAA zijn er maatregelen nodig om het ontregelproces te versnellen.

De Nationale (Ont)Regelmonitor is deze zomer na een 0-meting eind 2018 opnieuw voorgelegd aan onder meer apothekers, huisartsen, medisch specialisten, psychologen en psychotherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners.

Nog steeds last van regeldruk
De naamsbekendheid van de beweging (Ont)Regel de Zorg zit in de lift. Ruim 80% van de zorgverleners is inmiddels bekend met de beweging. 47% van de zorgverleners, in plaats van 42% een half jaar geleden, merkt dat het onderwerp in hun organisatie of beroepsgroep ‘op de agenda staat’. Ondanks de schrapsessies en de aandacht voor het onderwerp heeft toch nog steeds 82%, ten opzichte van 87% een half jaar geleden, last van regeldruk op het werk.
Net als een half jaar geleden is 62% van de zorgverleners ontevreden over de voortgang van het ontregelen. Het aantal zorgverleners dat (heel) weinig vertrouwen heeft in daadwerkelijke verandering, is gestegen van 63% naar 67%.
Het onderzoek toont tevens aan dat de regeldruk letterlijk ‘drukt’ op de zorgverleners: hoe meer tijd men kwijt zegt te zijn aan onnodige regels, hoe vaker men last heeft van burnout-klachten.

Meeste beweging bij de fysiotherapeuten
De meeste beweging in het verminderen van de administratiedruk lijkt te zijn geboekt bij de fysiotherapeuten. Zij hebben veel te maken met regeldruk en ervaren er veel belasting door. Het laatste half jaar is er een verandering tot stand gebracht. De regeldruk is licht afgenomen en men is minder tijd aan regels kwijt. De door het kabinet geformuleerde doelen – 50% minder ervaren regeldruk – zijn echter nog lang niet behaald. De apothekers geven zelfs aan dat het aantal belastende en disfunctionele regels het laatste half jaar nog verder is toegenomen. Bij de huisartsen lijkt het ontregelen totaal tot stilstand gebracht.

Zorgverzekeraar belangrijkste veroorzaker regeldruk
De zorgverzekeraar is volgens de zorgverleners de belangrijkste veroorzaker van de regeldruk (48%). Daarna scoren ICT-systemen (13%) en wetgeving (11%) het hoogst. Alleen bij de medisch specialisten staan de ICT-systemen bovenaan als belangrijkste veroorzaker van de regeldruk (30% in plaats van 31% een half jaar geleden), gevolgd door de zorgverzekeraar (18% in plaats van 19% een half jaar geleden).

Ontregelproces versnellen
In deze tweede meting gaf 4% van de zorgverleners, in plaats van 3% een half jaar geleden, aan dat de regeldruk in het afgelopen half jaar volgens hen is afgenomen. Het percentage zorgverleners dat aangeeft dat de regeldruk (sterk) toeneemt, is het afgelopen half jaar gedaald naar 41% in plaats van 58%.
Edwin Brugman, directeur Vereniging VvAA: “Het lijkt erop dat de toename van de regeldruk stagneert en zorgverleners weten dat het op de agenda staat. Echter, per saldo is er voor de zorgverleners nauwelijks iets veranderd. De situatie is er wat ons betreft niet minder alarmerend op geworden. Dit vraagt om maatregelen om het ontregelproces te versnellen, willen we met elkaar bevlogen en gemotiveerde zorgverleners behouden, nu en in de toekomst. Het is vooral zaak dat de partijen die de regeldruk veroorzaken, nu echt werk maken van het beperken ervan. Want zij dragen met name de verantwoordelijkheid voor het realiseren van een beter werkklimaat. Hun prioriteiten moeten nu echt naar het verminderen van de regeldruk.”

Werkdruk neemt toe door regeldruk
Het CBS ziet een toename van de werkdruk. Dat blijkt uit de eerste uitkomsten van de werknemers- en werkgeversenquêtes zorg en welzijn die het CBS dit jaar heeft uitgevoerd voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Bijna 44 procent van de werknemers in de zorg- en welzijnssector ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. Bovendien is die werkdruk volgens bijna 2 op de 3 werknemers in het jaar voorafgaand aan de enquête toegenomen. Ook bijna de helft van de werkgevers in de sector geeft aan dat de werkdruk is opgelopen. Toch is ruim drie kwart van de werknemers in de zorg- en welzijnssector tevreden of zeer tevreden met hun werk.
Twee derde van de werknemers en bijna de helft van de werkgevers vinden dat de werkdruk in de 12 maanden voorafgaande aan de enquête is toegenomen. Werkgevers wijten dat voornamelijk aan regeldruk en administratieve lasten. Als andere factoren die de werkdruk opdrijven noemen zij nieuwe of moeilijkere taken, mondigere cliënten en te weinig personeel.

Lees ook het artikel van de Volkskrant: Waarom regeldruk de zorg blijft teisteren

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *