Zorgverlener? Dan ook zorgondernemer!

Zorgverlener? Dan ook zorgondernemer!

Datum: 9 december 2015

de_gezonde_praktijk_zorgenz1. DE ZORGONDERNEMERSSCAN – Veel zorgverleners zijn in feite ook ondernemer. Alleen…, voor dat ondernemerschap zijn ze niet opgeleid. Terwijl goed ondernemerschap van belang is voor het functioneren van een praktijk. Dat vereist andere vaardigheden van de zorgprofessional. Caransscoop biedt advies en begeleiding voor het ondernemerschap van eerstelijns zorgverleners in De Gezonde Praktijk.

“We zijn gestart met De Gezonde Praktijk vanuit het besef dat je als zorgondernemer andere kwaliteiten nodig hebt dan als zorgverlener. Voor zorgprofessionals is het van belang de ondernemerskant meer te ontwikkelen. Want als je de praktijk goed op orde hebt, kun je beter samenwerken en netwerken aan goede zorg in de buurt. De ontwikkelingen van buitenaf gaan snel, zorgverleners moeten daar goed op kunnen inspringen. In de hectiek en de waan van de dag is het lastig om stil te staan bij de zakelijke kant. Terwijl dat echt van belang is.”

Goede praktijkvoering
Aan het woord is Rudie van den Berg, adviseur van Caransscoop. Als je met haar praat over De Gezonde Praktijk krijg je een enthousiast, bevlogen betoog te horen. Ze gelooft heilig in het belang van goede praktijkvoering. Goede zorgverleners kunnen ook goede zorgondernemers zijn, is haar overtuiging. “We kijken al lang hoe we de zorgverleners kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het ondernemerschap. In deze zoektocht hebben we onder meer gesproken met ondernemers en deskundigen van het Midden en Klein Bedrijf (MKB). Nu staat De Gezonde Praktijk er.”

Vier pijlers
De Gezonde Praktijk bestaat uit vier pijlers: (1) de zorgondernemersscan, (2) de praktijkscan voor de huisartsen, (3) workshops en bijeenkomsten en (4) coaching en intervisie. Hier gaat het alleen over de zorgondernemersscan. “Het is een wetenschappelijk gevalideerde scan die de zorgverleners inzicht biedt in hun competenties als zorgondernemer”, licht Rudie toe. “Deze scan is gebaseerd op de bestaande scan voor beginnende ondernemers. Vanuit Caransscoop zijn we voor het ontwikkelen van deze scan, die nu dus specifiek gericht is op zorgverleners, een samenwerking aangegaan met Entrepeneur Consultancy.”

Persoonlijk rapport
Deze week start de pilot die Rudie samen met collega adviseur Boy Zwartjes uitvoert. Twintig zorgverleners gaan deze scan invullen en ontvangen een persoonlijk rapport dat inzicht geeft in hun ondernemerskwaliteiten. Tevens biedt het een benchmark van zorgverleners uit de regio. Daarnaast bieden de adviseurs van Caransscoop aan de hand van de uitkomsten advies en begeleiding. Na evaluatie van de pilot komt de scan beschikbaar voor geïnteresseerde eerstelijns zorgverleners uit de werkregio’s van Caransscoop en Progez.

rudi_van_den_berg_zorgenzCompetenties en denkstijlen
“De scan gaat in op 14 competenties en 4 denkstijlen”, vertelt Rudie, waarna ze onmiddellijk benadrukt: “Let wel: er is geen goed of fout. Mensen zijn nu eenmaal verschillend, zoals ook geen praktijk hetzelfde is. Een pionier heeft een ander aanpak dan een verbinder. Het gaat juist om de stijl die bij je past, met de competenties die je daarbij nodig hebt om je als zorgondernemer verder te ontwikkelen binnen je praktijk en naar buiten toe. Altijd heel erg maatwerk dus.”

Uitnodiging tot reflectie
Als een praktijk zich ontwikkelt, zullen er weer andere competenties nodig zijn. Interessant is dat de deelnemers aan de scan desgewenst drie anderen kunnen uitnodigen voor de 360-graden feedback. Rudie: “Juist de opvallende uitkomsten nodigen uit tot reflectie. Hoe zit ik als zorgondernemer in elkaar, wat vinden anderen van mijn functioneren als zorgondernemer, wat kan ik verbeteren of versterken en op welke wijze? Het zal bij de ondersteuning vanuit Caransscoop dus vooral gaan om coachende gesprekken.” Zij meldt dat ze op de eerste proef-scans al positieve reacties hebben ontvangen. “Zorgverleners geven aan echt iets met de uitkomsten te kunnen. Er is dan ook veel belangstelling voor de pilot, daarmee hebben we niet hoeven leuren, integendeel. Ik ben benieuwd naar de resultaten.”

Bewustwording
Rudie van den Berg vervolgt: “De scan is echt bedoeld om de zorgverleners bewust te maken van het belang van ondernemerschap en hun eigen kwaliteiten daarin. Het is zo belangrijk dat mensen weten wat ze kunnen. Dat is de basis voor samenwerking en innovatie. Maar niets is zo ingewikkeld als veranderen. Veranderingen beginnen altijd bij bewustwording. Dat is dus wat de scan doet. Niet als oplossing, maar als prikkel om bewust keuzes te maken die bij je passen als zorgondernemer.”

Meer informatie over De Gezonde Praktijk: www.caransscoop.nl/degezondepraktijk

(Foto: Caransscoop)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *