Zorgpad kwetsbare ouderen met routes in de zorgketen

Zorgpad kwetsbare ouderen met routes in de zorgketen

Datum: 19 februari 2019

Alle betrokkenen weten het: goede zorg voor kwetsbare ouderen thuis is vaak complex. Er zijn diverse zorgverleners bij betrokken, wat specifieke aandacht vraagt voor overleg en overdracht. Recent is er een zorgpad ontwikkeld voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie, met zes verschillende routes als uitgangspunt. Dit is geschreven voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor kwetsbare ouderen. 

Doel is om met deze leidraad de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Zorgpaden zijn routes die cliënten afleggen in de zorg. Ze beschrijven de stappen in het zorgproces, met als doel dat alle schakels in de zorgketen goed op elkaar aansluiten.

De routes in de zorgketen
De zes  beschreven routes zijn:
– Zorgpad oudere met complexe problematiek in de thuissituatie
– Zorgpad kwetsbare oudere met acute onbegrepen verwardheid thuis
– Zorgpad kwetsbare oudere naar spoedeisende zorg
– Zorgpad kwetsbare oudere naar, in en uit ziekenhuis
– Zorgpad kwetsbare oudere naar, in en uit psychiatrisch ziekenhuis of afdeling
– Zorgpad kwetsbare oudere naar, in en vanuit instelling voor tijdelijk en chronisch verblijf

Stappen in zorgproces
Van elke stap wordt beschreven welke actie nodig is, welke hulpverleners betrokken zijn, wat  speciale aandachtspunten zijn en welke instrumenten de hulpverlener kan inzetten. Tijdens het zorgproces kan er een overgang plaatsvinden van het ene naar het andere zorgpad. In een schema zijn de opties en overstapmomenten weergegeven. De overleg- en beslismomenten en de overdrachtmomenten zijn van groot belang voor de ervaren kwaliteit van zorg.

Goede afstemming en overdracht
Zorg voor ouderen met complexe problematiek vraagt om samenwerking, afstemming en vooral goede overdracht tussen de hulpverleners onderling en tussen zorginstellingen en organisaties. Daarin moet ook de betrokkenheid van de cliënt geborgd zijn. Het zorgpad zelf is geen richtlijn, maar bevat in de procesbeschrijving toepassingen van en verwijzingen naar bestaande richtlijnen en instrumenten.

Het zorgpad is beschikbaar voor alle zorgverleners en zorgorganisaties in de ouderenzorg.
Download het Zorgpad kwetsbare ouderen over de keten en in het ziekenhuis

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *