ZorgMaten Goes: “Het lukt gewoon goed”

ZorgMaten Goes: “Het lukt gewoon goed”

Datum: 6 januari 2016

ZMG-in-DeBevelander-FotoWijkverpleging-578x420EEN JAAR LATER – DEEL 3 – ZorgenZ kijkt in een aantal berichten terug op bijzondere initiatieven eind 2014 of in 2015. Wat waren de voornemens of de ‘start-ups’ en wat is ervan terechtgekomen? Deze keer nemen we opnieuw contact op met Margreet Roijers, een van de vier Zeeuwse verpleegkundigen in Goes die al een aantal jaren samenwerken. Ze verlenen wijkverpleegkundige en palliatieve zorg op een kleinschalige en persoonlijke manier. Het interview met Margreet Roijers stond op ZorgenZ op 26 oktober 2014.

Bevalt het ondernemerschap nog steeds goed? Hoe zijn hun contacten met de zorgverzekeraars? “Het gaat goed met ons, we zijn alleen geen maatschap meer maar een coöperatie. Dat was een eis van de zorgverzekeraars. Bij een overschrijding van het budget zijn wij niet hoofdelijk aansprakelijk, maar de coöperatie. Dat is beter, maar we hebben er natuurlijk weer veel voor moeten regelen. We noemen ons nu ZorgMaten Goes (ZMG)”, zegt Margreet Roijers.

“Ik pieker er niet over om in loondienst te gaan”
Het was destijds een bewuste keuze om als ondernemer te gaan werken. Dat betekent jezelf profileren, uitleggen aan huisartsen en ziekenhuizen wat je doet, zelf alles regelen en gesprekken aangaan met zorgverzekeraars. “Ik heb geen moment overwogen om weer ergens in loondienst te gaan. Ik pieker er niet over. Ik denk zelfs dat als ik niet meer op deze manier kan werken, ik niet meer in de uitvoerende zorg ga werken. Het lukt gewoon goed, we beginnen nu met ZorgMaten Goes de vruchten te plukken van onze inspanningen.”

Onze manier van werken betekent meestal minder uren zorg
In het begin merkten de wijkverpleegkundigen dat zorgverzekeraars het lastig vonden om een kleine zorgaanbieder als ZorgMaten Goes te contracteren. Hoe staat het er nu mee? “Als je een contract hebt met de zorgverzekeraar, moet je om palliatieve zorg te kunnen leveren aan een aantal aanvullende eisen voldoen. Dit is prima. Bij de contractering voor 2016 heeft een aantal zorgverzekeraars in het inkoopdocument echter ook kwantitatieve eisen gesteld om voor het leveren van gecontracteerde palliatieve zorg in aanmerking te komen. Argumenten zijn dan onder andere dat de continuïteit en kwaliteit beter gewaarborgd zijn als je een minimum aantal cliënten in hun laatste levensfase verpleegt. Ik heb een stuk geschreven waarin ik deze aannames weerleg. Palliatieve zorg is voor ons juist een speerpunt en wij willen ons daarmee onderscheiden. Wij hebben de zorginkoper ook duidelijk gemaakt dat wij door onze manier van werken meestal minder uren zorg leveren. Wij denken dat het niet altijd nodig is om in de laatste levensfase 24 uur prominent aanwezig te zijn. Ik hoor soms dat mensen privacy hebben gemist en dat gevoel moet je dus juist niet hebben in die fase. We gunnen onze cliënten en hun naasten naast zorg op maat, privacy en rust en springen in als het nodig is en zijn daarbij 24 uur bereikbaar.”

“Ze zetten in op wat is en niet op wat kan”
Ook met zorginkopers van andere zorgverzekeraars zijn de nodige gesprekken gevoerd. “Ik zie dat zorginkopers eigenlijk geen goed beeld hebben van wat wij in de praktijk doen. Ze zetten in op wat is en niet op wat kan. Ik draag casussen aan en nodig hen uit om eens een dag mee te lopen. Heel langzaam gaan ze inzien dat wij met ZorgMaten Goes doelmatig werken en tevreden cliënten hebben.”

margreet_roijers_zorgmaten_goes_zorgenzJezelf in de vingers snijden bij doelmatig werken
Er is Margreet Roijers nog iets opgevallen als het gaat om de budgetten. “Het vaststellen van het budget gaat op basis van gedeclareerde uren in een bepaalde periode. Als je doelmatig werkt, snijd je je volgens mij wel zelf in de vinger, aangezien je budget dan lager uitpakt dan wanneer je maximaal declareert. Dit komt doelmatig werken natuurlijk niet ten goede. Het is niet altijd nodig om een lange tijd bij een cliënt te zijn; meer zorg is niet altijd nodig. Inmiddels is er met de meeste inkopers een persoonlijk gesprek geweest en hebben we het vertrouwen dat daar waar het nodig is, er meer budget beschikbaar kan komen.”

Onze werkwijze is goed voor de BV Nederland
De werkwijze van de wijkverpleegkundigen is onveranderd gebleven. De cliënt staat centraal. Er is bij ZorgMaten Goes geen overhead en doordat ze met zijn vieren zijn, kunnen ze flexibel werken. Door de korte lijnen kunnen ze snel reageren op veranderingen in de zorgvraag. Ze leveren ook ’s nachts zorg. Margreet Roijers meldt ook dat ze een kwaliteitskeurmerk hebben behaald. “We hadden al veel zaken goed geregeld, maar het is goed om je werkwijze en handelen door een externe en onafhankelijke partij te laten toetsen. Zo hebben we ons medicatiebeleid aangescherpt. Het dubbel aftekenen hebben we nu geregeld via een app.” Het is nog steeds niet hun ambitie om te groeien. “We zien onze kansen en onze cliënten zijn tevreden. En dat we doelmatig werken, dat is toch goed voor de BV Nederland?”

Corina de Feijter

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *