Zorgkoepel West-Friesland versterkt huisartsenzorg

Zorgkoepel West-Friesland versterkt huisartsenzorg

Datum: 4 december 2014

hoorn_zorgenzNIEUWE PROEFTUIN – “Door de oprichting van de Zorgkoepel West-Friesland borgen we samenhangende zorg voor patiënten in West-Friesland en de Wieringermeer, zowel in de spoedeisende situatie als in de dagelijkse zorg door huisartsen.” Dat zegt een van de nieuwe bestuurders van de stichting, Erik van de Sande.

Van de Sande was directeur van de West Friese Huisartsenorganisatie (WFHO), een van de partijen in de oprichting van de nieuwe koepel. De nieuwe zorgkoepel is een stichting van drie deelnemende partijen: Ketenzorg West-Friesland, de Centrale Huisartsenpost West-Friesland en het Diagnostisch Centrum West-Friesland. De oprichting wordt ondersteund door de aan de organisatie verbonden partijen: de West-Friese Huisartsenorganisatie, het Westfriesgasthuis en als strategische partner de zorgverzekeraar Univé/VGZ.

Dicht bij de patiënt
De koepelstichting organiseert eerstelijns gezondheidszorg zowel op het gebied van somatische zorg als geestelijke gezondheidszorg. De zorg is continu, integraal en niet gefragmenteerd, en altijd dicht bij de patiënt. De zorgkoepel werkt in het belang van zowel de patiënt als de huisarts en stimuleert kwalitatief goede en efficiënte zorg dicht bij de patiënt, vanuit een samenhangende visie. “We zorgen voor de patiënt door de huisartsen te versterken”, legt bestuurder Erik van de Sande uit. “We zorgen bijvoorbeeld voor een optimale inzet en kennisbevordering van praktijkondersteuners. Een ander voorbeeld is de extra diagnostiek die we binnen de spoedzorg bieden zoals het röntgenspreekuur. Hierdoor hoeven we patiënten niet meer naar het ziekenhuis door te verwijzen.” Een toekomstplan is dat de huisartsenpost en het Westfriesgasthuis in Hoorn één spoedloket vormen. Daar kan dan in avond, nacht en weekend worden bepaald of een patiënt door de huisarts wordt geholpen, of naar de tweede lijn wordt doorverwezen.

Versterking huisartsenzorg
De diabeteszorg in West-Friesland is zo goed dat het als voorbeeld in de wereld wordt gezien. Deze voorsprong wil iedereen graag verder uitbouwen. “VGZ is een groot voorstander van de oprichting van deze zorgkoepel in de regio. We geloven dat één sterke overkoepelende organisatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan een versterking van de huisartsenzorg in de regio. Alle partijen binnen de zorgkoepel delen de ambitie om goede en efficiënte ketenzorg, spoedeisende en diagnostische zorg te realiseren, samen en zo dicht mogelijk bij de patiënt. Hierbij willen we de huisartsen in de regio op een centraal niveau zo goed mogelijk ondersteunen”, zegt Bert Bokma, directeur Zorginkoop van Univé Zorg.

(Foto: VVV Hoorn)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Trackbacks/Pingbacks

  1. Oprichting Zorgkoepel West-Friesland - InEen InEen - […] Meer informatie […]

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *