Zorginstituut Nederland gaat samen beslissen stimuleren

Zorginstituut Nederland gaat samen beslissen stimuleren

Datum: 26 september 2017

Zorginstituut Nederland wil stimuleren dat patiënt en arts samen beslissen over de beste behandeling. Het Zorginstituut gaat uitkomstinformatie over behandelingen bundelen, zodat patiënten dit gemakkelijk kunnen opzoeken. Bij het programma zijn onder meer koepelorganisaties van ziekenhuizen, specialisten en patiënten betrokken.

Samen beslissen over je gezondheid: over vijf jaar moet dat kunnen voor de aandoeningen die de helft van de landelijke ‘ziektelast’ bepalen. Het Zorginstituut voert het programma ‘Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’ uit, in opdracht van het ministerie van VWS. Hierbij wordt samengewerkt met veel partijen in de zorg en aangesloten bij bestaande initiatieven om samen te beslissen.

Uitkomstinformatie bundelen
Uitkomstinformatie gaat over de resultaten van een behandeling. De organisatie wil deze informatie, bijgehouden door artsen en patiënten, bundelen, zodat de patiënt kan opzoeken waar hij met zijn specifieke aandoening, en met zijn wensen en verwachtingen, het beste terecht kan. Vervolgens kan de patiënt in gesprek gaan met de behandelaar over de behandeling. Die informatie wordt bijgehouden door artsen en steeds vaker ook door patiënten. Bij artsen ligt de focus op het medische deel, zoals het aantal geslaagde operaties of complicaties. Bijvoorbeeld of de operatie om een kunstheup te plaatsen succesvol is verlopen en of er binnen 30 dagen na de operatie geen infectie is ontstaan.

Welke aandoeningen?
Patiënten moeten over vijf jaar toegang hebben tot uitkomstinformatie. Het Zorginstituut gaat eerst bepalen welke aandoeningen kunnen worden meegenomen in het project. Een voorwaarde is dat de aandoeningen samen de helft van de ziektelast in Nederland vormen. Ook is het belang dat er bij de aandoening samen gekozen kan worden, waardoor de meeste behandelingen op de spoedeisende hulp afvallen.

Ga informatie echt gebruiken
Het programma ‘Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’ bestaat uit vijf projecten, die het verzamelen, delen en gebruiken van uitkomstinformatie mogelijk moeten maken. Nadat het Zorginstituut heeft bepaald voor welke aandoeningen dit moet gaan gelden, gaat ze uitzoeken of het gebruik van internationaal ontwikkelde sets in Nederland een versnellend effect kan hebben; kijken welke techniek of instrumenten hiervoor nodig zijn en afspraken maken over het aanleveren van de benodigde informatie. Tot slot gaat het Zorginstituut patiënten en zorgprofessionals stimuleren om deze informatie echt te gaan gebruiken.

Samen beslissen vereist cultuurverandering
Een ander project richt zich op de vraag welke technieken of instrumenten nodig zijn om samen beslissen in de praktijk mogelijk te maken. Het moet voor zowel patiënten als zorgverleners geschikt zijn om uitkomstinformatie te verzamelen, analyseren en delen. Om gezamenlijke besluitvorming echt mogelijk te maken is een cultuurverandering nodig, stelt het Zorginstituut, zowel bij patiënten als bij zorgprofessionals.

Vijf projecten
Het programma bestaat uit vijfprojecten, die het verzamelen, delen en gebruiken van uitkomstinformatie mogelijk moeten maken. Dit gebeurt op de volgende manier: bepalen voor welke aandoeningen dit moet gaan gelden; uitzoeken of het gebruik van internationaal ontwikkelde sets in Nederland een versnellend effect kan hebben, uitzoeken welke techniek of instrumenten hiervoor nodig zijn, afspraken maken over het aanleveren van de benodigde informatie, stimuleren van patiënten en zorgprofessionals om deze informatie echt te gaan gebruiken.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *