Zorgbed in aantal Rotterdamse wijken

Zorgbed in aantal Rotterdamse wijken

Datum: 2 februari 2018

Huisartsen en Lelie Zorggroep hebben samen op mooie wijze vorm gegeven aan het eerstelijnsverblijf (ELV) in de Rotterdamse wijken Kralingen, Crooswijk, Rubroek en De Esch. Zij openden eind vorig jaar het Zorgbed in de wijk. Huisartsen kunnen via een voor hen ontwikkelde app hun patiënten aanmelden voor een verblijf in een van de bedden die dichter bij het huis van de patiënt zijn. Voordelen van deze aanpak zijn: minder risico op langere ligduur in een ziekenhuisbed en minder reis- en overlegtijd met het ziekenhuis voor de huisarts.

Zes plaatsen in verpleeghuis Pniël van Lelie Zorggroep zijn gereserveerd voor ouderen die laagcomplexe zorg nodig hebben en tijdelijk niet thuis kunnen blijven. Door ruimte voor hen vrij te maken in het verpleeghuis in de buurt, kan onnodige ziekenhuisopname worden voorkomen.
Door de afbouw van verzorgingshuizen wonen ouderen steeds langer thuis. Het gebeurt hierdoor vaker dat mensen vanwege plotselinge achteruitgang van henzelf of hun mantelzorger tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. Huisartsen in Kralingen, Crooswijk en omgeving constateerden dat hun patiënten hierdoor te vaak onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen.

Aanpak scheelt reis- en overleg tijd voor huisarts
Met een voor hen ontwikkelde app kunnen de huisartsen hun patiënten eenvoudig aanmelden voor tijdelijk verblijf in een van deze bedden. De huisarts blijft betrokken bij de zorg en vanuit Pniël is er 24 uur verzorging en verpleging beschikbaar. Doordat de patiënt dichter bij huis wordt opgenomen, is bezoek gemakkelijker. Ook bestaat er minder risico op een langere ligduur vanwege complicaties die kunnen optreden tijdens een ziekenhuisverblijf. Voor de huisarts scheelt deze aanpak reis- en overlegtijd met het ziekenhuis. Ook zijn de maatschappelijke kosten van het Zorgbed in de wijk veel lager dan die van een bed in het ziekenhuis.
Ook op andere plekken in de regio maken huisartsen en andere zorgverleners samenwerkingsafspraken om het eerstelijnsverblijf (ELV) voor laagcomplexe zorg aan te bieden.

Verkenning één aanmeldpunt
Diverse zorgaanbieders zijn met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor één ELV-aanmeldpunt. De complexiteit hierin ligt bij een goede triage voor de juiste plek en de beschikbaarheid van bedden voor het verblijf waarvoor wordt getrieerd. Momenteel wordt uitgewerkt hoe men dit met elkaar kan vormgeven. Gedacht wordt aanpassingen op www.verwijshulp.nl om verwijzers te ondersteunen bij het vinden van het juiste bed, één regionaal nummer voor aanmelden en een triagepunt. Input van huisartsen en andere verwijzers wordt hierin meegenomen.
ZorgImpuls ondersteunt en begeleidt de regionale samenwerking rondom het ELV.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *