Zorgakkoord voor paramedische zorg

Zorgakkoord voor paramedische zorg

Datum: 21 juni 2017

edith_schippers_zorgenzVoor het eerst heeft een VWS-minister een Zorgakkoord afgesloten voor de paramedische zorg. Met als inzet: hogere kwaliteit van zorg, met minder administratieve lasten en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners staan achter dit akkoord, dat geldt voor 2017 en 2018, met een uitloop naar verdere jaren. Het ministerie stelt hiervoor 2 miljoen beschikbaar.

Onder de paramedici vallen: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten. In totaal gaat het om ongeveer 30.000 zorgverleners. De partijen zijn overeengekomen dat er een set aan algemene kwaliteitsafspraken komt voor de gehele paramedische zorg. Zo moeten patiënten sneller en beter inzicht krijgen in de kwaliteit van zorgverleners. Ook worden de richtlijnen van de verschillende beroepsgroepen aangescherpt. Patiënten kunnen daardoor makkelijker vooraf een goede keuze maken voor een zorgverlener, zo is de achterliggende gedachte.

Vermindering regeldruk
Paramedische zorgverleners ervaren veel last ervaren van verschillende diagnosecoderingsystemen van zorgverzekeraars. Eenzelfde behandeling moet vaak op verschillende manieren worden gecodeerd en geregistreerd bij de diverse zorgverzekeraars. Er is afgesproken om toe te werken naar één uniform coderingssysteem. Gebruik van allerlei verschillende systemen en aparte vragenlijsten kan daardoor komen te vervallen. Ook hebben zorgverzekeraars toegezegd werk te maken van het verbeteren van de contractering. Uniformering –waar mogelijk-  van de contracten vermindert de regeldruk voor zorgverleners.

Zie hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer over dit Zorgakkoord

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *