Pleidooi voor directe invloed verzekerden op beleid zorgverzekeraars

Pleidooi voor directe invloed verzekerden op beleid zorgverzekeraars

Datum: 23 mei 2019

Het wetsvoorstel dat verzekerden invloed moet geven op het beleid van zorgverzekeraars voldoet niet. Zeven organisatie van patiënten, cliënten en ouderen, onder wie Patiëntenfederatie Nederland, willen juist dat hun achterban ook rechtstreeks invloed kan uitoefenen. Ze stellen daarom een aantal aanpassingen voor, zoals het faciliteren van directe invloed van verzekerden en het maken van een handreiking voor het betrekken van verzekerden. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel versterkt indirecte invloed via verzekerden-vertegenwoordiging. Terwijl het juist ontbreekt aan directe feedback van verzekerden. De organisaties vinden dat meer nodig is voor merkbaar meer invloed op beleid van zorgverzekeraars door hun verzekerden dan het huidige wetsvoorstel nu regelt. Ze pleiten voor inzet op meer directe vormen van invloed en feedback. Bijvoorbeeld door het landelijk inzichtelijk maken van ervaringen van verzekerden met de dienstverlening door zorgverzekeraars. Hiermee kunnen verzekerden de dienstverlening en inkoop van verzekeraars vergelijken.
Tegelijkertijd kan die informatie input zijn voor de verzekerdenvertegenwoordiging en leiden tot meer inzet van verzekeraars op het verbeteren van hun dienstverlening. Dat kan als landelijk zichtbaar wordt wat verzekerden vinden van de dienstverlening door zorgverzekeraars. Dan zien mensen wat anderen vinden van de dienstverlening en de zorginkoop. ‘Ze kunnen op basis daarvan dan echt kiezen voor een zorgverzekeraar. En de verzekerdenvertegenwoordiging kan met die informatie proberen het beleid bij te stellen’, zo staat in de brief.

Handreiking
Zijn de bestaande verzekerdenvertegenwoordigingen in staat zijn andere verzekerden goed te betrekken bij hun werk? Dat betwijfelen de organisaties. Ze vragen de minister of hij een handreiking wil maken waarmee de vertegenwoordigingen mensen die veel zorg nodig hebben bij hun werk kunnen betrekken. Ze wijzen erop dat juist mensen die aangewezen zijn op zorg belang hebben bij inkoop van goede zorg. De minister heeft het wetsvoorstel aangepast zodat de verzekerdenvertegenwoordiging regelmatig wensen en meningen ophaalt van verzekerden en werkzaamheden en resultaten aan hen terugkoppelt. ‘Dat roept nieuwe uitvoerings- en interpretatievragen op. Hoe definiëren we bijvoorbeeld ‘regelmatig’? Op welke wijze worden wensen en meningen opgehaald? Op welke wijze en met welke frequentie vindt de terugkoppeling plaats?’

Rol blijft beperkt
Daarnaast wijzen de organisaties erop dat de rol van patiënten-, cliënten- en ouderenorganisaties in het wetsvoorstel beperkt blijft. ‘Terwijl juist vanuit deze organisaties relevante kennis en ervaring met zorgverzekeraars kan worden gedeeld om te komen tot een dienstverlening die zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de verzekerden.’ Gepleit wordt dan ook voor het actief betrekken van patiënten-, cliënten- en ouderenorganisaties bij de monitoring en evaluatie van de wet.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *