Zorg op de juiste plek begint met kleine stapjes

Zorg op de juiste plek begint met kleine stapjes

Datum: 12 februari 2019

COLUMN CONNY MOONS

Iedereen lijkt het erover eens dat het nodig is om te werken aan juiste zorg op de juiste plek. Toch is de praktijk weerbarstig. Goedbedoelde initiatieven sneuvelen en enthousiaste veranderaars raken moedeloos. Hoe komt dat toch?

Zuid-Holland Noord, de regio waar ik werk, is overzichtelijk met twee ziekenhuizen, een relatief gezonde bevolking en de redelijk duidelijke zorgstructuren. Zo is bijvoorbeeld de eerstelijnszorg regionaal georganiseerd. Een vruchtbare bodem voor Zorg op de Juiste Plek.

Organisatorische en persoonlijke kant
De vraag ‘waar krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste plek?’ kan alleen integraal beantwoord worden. Daar ligt een behoorlijke uitdaging. Want hoe meer organisaties er bij betrokken zijn; hoe meer belangen en hoe meer definities en waarden van wat de juiste zorg dan eigenlijk is. Gesprekken met de patiënt/inwoner kunnen helpen om de focus te bepalen. Zo voorkom je dat je in systeemdenken verzandt.

Naast deze organisatorische verklaring ligt er ook één meer op het persoonlijke vlak. De angst om te verliezen wat je hebt, moet niet worden onderschat. Dit is vaak onzichtbaar aanwezig, maar vergt wel reflectie om verder te kunnen komen.

Het vak mag mee veranderen
Wat als we stilstaan bij de kansen van verschuiving van zorg? De huidige ontwikkelingen –  de krapte op de arbeidsmarkt, werkdruk en registratielast – roept bij veel zorgverleners de vraag op ‘Ging ik hierom het vak in?’ ‘Wat geeft mij echt plezier en voldoening?’ Soms zijn dat confronterende vragen om jezelf en jouw manier van zorgverlenen onder de loep te nemen. Het vak mag mee veranderen.

Goed voorbeeld aanpak hartfalen
Er zijn pareltjes die gekoesterd mogen worden. Mijn collega Sabine Mira Ferrer begeleidde een Zorg op de juiste Plek voor Hartfalen. De huisarts neemt bepaalde controles over van de cardioloog en kan sneller ingrijpen bij verslechtering. Op termijn verwachten we ziekenhuisopnames te voorkomen. Beter voor de patiënt; hij kan in zijn eigen woonplaats naar de huisartsenpraktijk, en krijgt begeleiding op maat. Zijn eigen huisarts heeft een totaalbeeld van de gezondheidssituatie en kan beter inspelen op de specifieke behoeften en klachten. De cardioloog heeft meer tijd voor complexere hartpatiënten. Aangezien hartfalen een veelvoorkomende aandoening is, is het zinvol en doelmatig dat hier op in is gezet.

Klein beginnen
Zorg op de Juiste Plek is een droom van velen, tegelijkertijd is het een groot complex vraagstuk. De geschiedenis laat zien dat blijvende veranderingen tot stand komen met kleine stapjes. Klein beginnen, elkaar verrassen, samen uitproberen. Om de successen daarna verder uit te rollen.

Conny Moons is programma-adviseur bij Reos. Zij voert het programma management voor Knooppunt Ketenzorg en aanjager en is coördinator in de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en de regionale ziekenhuizen. Conny weet als oud-verpleegkundige goed de verbinding te maken tussen de dagelijkse werkelijkheid van de zorgverlener en belangen van beleidsmakers en bestuurders.

Deze column is met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief van Reos.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *