De zorg, ongelijk voor iedereen

De zorg, ongelijk voor iedereen

Datum: 9 november 2017

In de zorg komt steeds meer aandacht voor maatwerk. Initiatieven waarbij de patiënt centraal staat, botsen echter vaak met bestaande structuren waarin behandelingen geënt zijn op gemiddelden. Om persoonsgerichte zorg tot een succes te maken, is samenwerking binnen en buiten de zorgketen een must. Dit staat in het trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’ van advies- en onderzoeksbureau FWG.

FWG signaleert dat in de zorg steeds meer aandacht is voor wat voor de unieke persoon in zijn of haar specifieke context de beste uitkomst is. Daarbij wordt ook gekeken naar welke problemen er nog meer in iemands leven spelen. Komt hoofdpijn bijvoorbeeld door slaapproblemen, is er stress door armoede of zijn er zorgen om een familielid? Dit vraagt volgens het onderzoeksbureau om een brede aanpak op alle niveaus. Daarbij vervagen niet alleen de grenzen tussen organisaties, branches en lijnen in de zorg, maar ook tussen de verschillende domeinen wonen, werken, onderwijs en zorg.

Huidige systeem gaat vooral nog uit van gemiddelden
Er ontstaan steeds meer initiatieven rondom deze ‘brede aanpak’, ziet FWG. Die worden echter nog regelmatig in de weg gestaan door bestaande structuren en belangen. Het huidige systeem gaat volgens het trendrapport vooral uit van gemiddelden: de gemiddelde mens en het meest gebruikelijke verloop van een ziekte. In de praktijk kunnen zich echter maar weinig mensen met ‘een gemiddelde’ identificeren, aldus de onderzoekers.

In de praktijk kunnen zich echter maar weinig mensen met ‘een gemiddelde’ identificeren

Financieringsstromen staan samenwerken rondom cliënt in de weg
Andere belemmerende factor is dat geldstromen vaak leidend zijn bij het organiseren van zorg. Ook bemoeilijken financieringsschotten het samenwerken rondom de cliënt, stelt FWG. Desondanks gaan partijen op zoek naar manieren om, zo nodig buiten het systeem om, alsnog die persoonsgerichtere aanpak vorm te geven. Zo neemt CZ schulden over van verzekerden met betalingsproblemen, omdat het oplossen van schulden volgens de zorgverzekeraar een bewezen effect heeft op de gezondheid.
Ook ontstaan er nieuwe financieringsvormen die een integrale aanpak ondersteunen en gericht zijn op het resultaat van de geleverde zorg voor de patiënt.

Grenzen aan eigen regie komen in zicht
Op het streven naar meer zelfredzaamheid en eigen regie van de patiënt komt steeds meer kritiek, constateert FWG. “De grenzen aan de eigen regie komen in zicht en er rijzen vragen over de gewenste rol van de overheid. Welk vangnet blijft noodzakelijk? Wanneer mag of moet de overheid ingrijpen? Zien we hier de eerste tekenen van centralisatie waarbij de overheid weer taken naar zich toetrekt?”

Het rapport is te bestellen op www.fwg.nl/trendrapport2017 (kosteloos voor klanten, 10 euro voor niet-klanten).

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *