Zorg groeit dit jaar harder dan de economie

Zorg groeit dit jaar harder dan de economie

Datum: 8 januari 2019

De groei van de zorg ligt in 2019 met drie procent naar verwachting voor het eerst in zes jaar weer boven de groei van de gehele economie, die twee procent zal zijn. Vergrijzing en dure technologische innovaties zijn structurele groeimotoren voor de zorg. Ook de economische groei werkt door in hogere zorguitgaven, zowel via loon- en prijsstijgingen als door een toenemende zorgconsumptie. De grootste stijger in 2019 is de ouderenzorg, die er dit jaar ruim miljard bij krijgt. 

De extra middelen die het kabinet deze regeerperiode aan ouderenzorg verwacht uit te geven lopen uiteindelijk op tot drie miljard euro per jaar in 2021. Net als in 2018 zijn deze extra middelen voor het grootste deel gericht op een kwaliteitsimpuls voor verpleeghuizen. Ook gaat er extra geld naar wijkverpleging, e-health en overige ondersteuning van ouderen die in hun eigen omgeving blijven wonen.

Stijging huisartsenzorg en wijkverpleging
Dit blijkt uit de publicatie van het ING Economisch Bureau. De nieuwe akkoorden voor medisch specialistische zorg en de ggz matigen de kosten van de zorg nog enigszins. Voor de ziekenhuizen is de groeiruimte gesteld op 0,8 procent. Daarentegen zal de ingezette stijging van de huisartsenzorg en de wijkverpleging verder voortzetten, als gevolg van de afgesproken transformatie naar zorg op de juiste plek, waardoor er meer zorg zal gaan naar de wijkverpleging en huisartsenzorg. In 2017 is binnen de eerste lijn de huisartsenzorg met 3,4 procent het snelste gegroeid. Voor 2019 zijn er voor de eerste lijn extra middelen vrijgemaakt voor het versterken van de organisatiegraad en het implementeren van procesinnovaties, e-health en digitale uitwisseling van medische gegevens met patiënten en andere zorgverleners.

Oplopende personeelskosten
En dan is er nog het arbeidsmarktproblematiek Krapte op de arbeidsmarkt heeft het aantal vacatures in de zorg tot recordhoogte opgestuwd. De sector kent relatief veel moeilijk vervulbare vacatures. Tegelijkertijd neemt het aantal zzp’ers toe en stijgt het verzuim. Ook het verloop is groot. Dit alles zet de groeicapaciteit onder druk en zorgt voor oplopende personeelskosten. Het kabinet heeft begin 2018 een actieplan voor meer zorgpersoneel gelanceerd. Zij steekt 320 miljoen euro in meer scholingstrajecten, stageplekken en een wervingscampagne.

 

Illustratie: Shutterstock

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *