Zorg bij boezemfibrilleren naar eerste lijn

Zorg bij boezemfibrilleren naar eerste lijn

Datum: 27 april 2015

hart_bloedsomloop_zorgenzSUBSTITUTIE VAN MARTINI ZIEKENHUIS NAAR HUISARTSEN – “Door die waterdichte afspraken tussen cardiologen en huisartsen sturen we binnenkort patiënten van ons een brief dat zij bij hun eigen huisarts op controle kunnen in plaats van bij de cardioloog. Zo verplaatsen we echt de zorg én verlagen we de kosten van de zorg, zonder dat de kwaliteit in het geding is.”

Zo licht Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Groningse Martini Ziekenhuis, de samenwerking met de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en zorgverzekeraar Menzis toe. Het gaat om de zorg in acht huisartsenpraktijken (34.000 Groningers) voor patiënten met boezemfibrilleren, de meest voorkomende hartritmestoornis in Nederland, vooral bij ouderen. Een patiënt met boezemfibrilleren is nu vaak onder begeleiding van een cardioloog in het ziekenhuis. Om deze zorg naar de huisarts te brengen, komt binnen dit project het echocardiogram onder regie en financiering van de huisarts. Door het maken van een echocardiogram bepaalt de huisarts of de patiënt in de eerste lijn behandeld kan worden. De cardioloog adviseert hierin en de afspraken zijn vastgelegd in het samenwerkingsprotocol. De huisarts kan te allen tijde de cardioloog (tele)consulteren.

Opsporing verhoogd risico
Ook de diagnostiek van vroegtijdige onderkenning van boezemfibrilleren, met kans op een beroerte, gaat naar de eerste lijn. Binnen het project wordt gebruik gemaakt van de MyDiagnostick. Cardioloog Robert Tieleman in het Martini Ziekenhuis: “De MyDiagnostick is een staafje dat een patiënt in zijn hand houdt en binnen een minuut boezemfibrilleren detecteert. De huisarts spoort hiermee, binnen de groep patiënten met een verhoogd risico, boezemfibrilleren op. Vervolgens beoordeelt hij of hij volgens het samenwerkingsprotocol zelf verder kan behandelen en begeleiden of dat hij doorverwijst naar het ziekenhuis.” De bedoeling is dit project verder uit te rollen in Groningen. De verwachting is dat dan veertig ernstige beroertes per jaar voorkomen kunnen worden.

Een wenkend perspectief
Zorgverzekeraars Nederland toont zich enthousiast op haar website: “Het initiatief in Groningen is een inspirerend voorbeeld van samenwerking tussen ziekenhuis, huisartsengroep en zorgverzekeraar om zorg te verplaatsen naar de eerste lijn”, zegt Ronald Luijk, senior beleidsadviseur Zorg bij ZN. “Onlangs heeft ZN de eerste resultaten van de Substitutiemonitor gepresenteerd. De eerste beweging op weg naar substitutie kan niet beter worden geïllustreerd dan met voorbeelden uit de praktijk. Gepaste zorg, dichtbij de patiënt met behoud van kwaliteit en verlaging van kosten en een wenkend perspectief dat in Groningen een substantieel aantal hersenbloedingen kan worden voorkomen.”

Meer integrale projecten
Het Martini Ziekenhuis en Groninger huisartsen ontwikkelen meer projecten op het gebied van integrale zorg. Hans Feenstra: “Wij denken dat anderhalvelijnszorg niet inhoudt dat specialist en huisarts samen achter een bureau gaan zitten, maar geloven echt in verplaatste zorg. Dit project belichaamt onze visie. Doelmatige en kwalitatief goede zorg op de juiste plek en zo dicht mogelijk bij de patiënt leveren. Bindende werkafspraken zijn daarbij een voorwaarde voor de kwaliteit van zorg. Ik ben er dan ook trots op dat dit het eerste project in een serie is en we zo concreet invulling geven aan onze verantwoordelijkheid om de zorgkosten in Nederland te laten dalen.”

(Foto: Alixilus, Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *