ZonMw vraagt om voorbeelden van positieve gezondheid

ZonMw vraagt om voorbeelden van positieve gezondheid

Datum: 2 mei 2016

positieve_gezondheid_scoringsinstrument_zorgenzZonMw, dat de ontwikkeling van het begrip positieve gezondheid mede mogelijk maakte, zet het nu op de agenda. De organisatie wil de discussie over positieve gezondheid stimuleren en roept op om goede voorbeelden door te geven. ZonMw is op zoek naar de betekenis hiervan voor beleid, praktijk en onderzoek.

Positieve gezondheid is geïntroduceerd door Machteld Huber. Ze heeft het als volgt gedefinieerd. ‘Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Positieve gezondheid kent zes dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.’ Gezondheid wordt dus in termen van veerkracht, functioneren en participatie gezien in plaats van alleen in somatische of psychische zin. Inmiddels is dit breed overgenomen in Nederland.

Themapagina
ZonMw heeft informatie rondom het begrip gebundeld op een Themapagina. Met onder andere een kort filmpje waarin Machteld Huber het begrip toelicht. Voorts de Inventarisatie over positieve gezondheid van het Institute For Positieve Health, alsmede een Factsheet en links naar een aantal recente artikelen, veel achtergrondinformatie, projecten en publicaties. ZonMw roept op om goede voorbeelden van het werken met het begrip door te geven. Het gaat om projecten of een praktijkaanpak die speciaal is gericht op het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren. Geef het door aan Marja Westhoff, E. westhoff@zonmw.nl, T. 070 349 52 77.

(Schema: de zes pijlers in een scoringsdiagram)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *