ZONH inventariseert inzet op gebied van preventie

ZONH inventariseert inzet op gebied van preventie

Datum: 14 maart 2018

De regering heeft preventieve zorg nadrukkelijk in het regeerakkoord opgenomen. Maar gemeenten zullen preventieve zorg ook hoog moeten agenderen. Daartoe hebben ze input nodig van de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Daar ligt dus een taak voor de ROS’en. ZONH wil actief bijdragen aan de input van deze ontwikkelagenda voor de komende vier jaar. Wat heeft urgentie en wat is reëel haalbaar op het terrein van preventie? 

Preventieve gezondheidszorg is weerbarstig terrein. Het is in de praktijk vaak moeilijk om burgers daadwerkelijk tot gezonder gedrag te bewegen. Preventie in de zin van ongezondheid voorkomen, is eerder het domein van gemeenten, GGD’s en maatschappelijke organisaties dan van de eerste lijn. Voor vroegopvang, waar al sprake is van zorgvraag, is dit anders. In de ouderenzorg, jeugdzorg en GGZ zijn volop initiatieven waar de eerste lijn aan bijdraagt.

Prioriteiten voor preventie
Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland ontwikkelt een manifest ‘Prioriteit voor Preventie’. Deze wordt in een bijeenkomst gepresenteerdDat betreft het sociaal domein: de vraag is tevens wat voor de eerstelijnszorg de prioriteiten voor preventie moeten en kunnen zijn. Dat in relatie tot wat bewoners nodig hebben, deels als patiënt, en wat in de samenleving hierbij verder als wensen leeft.
Roken en overgewicht worden als prioriteiten genoemd en ook het problematisch alcoholgebruik, ongewenste (tiener)zwangerschappen en het voorkomen van depressies en zelfdoding. Zie pagina 14 in het regeerakkoord. Als onderstroom is de beweging van ZZ (Ziekte en Zorg) naar GG (Gedrag en Gezondheid)  van belang. Wat zijn daarbij zinnige en haalbare doelen voor de komende vier jaar?

Alle informatie gebundeld
ZONH gaat op basis van al beschikbare informatie in kaart brengen wat eerstelijnspartijen in Noord-Holland met preventie doen en wat ze er de komende jaren verder mee willen. En ook wat de aandachtspunten en randvoorwaarden daarbij zijn. Daartoe verneemt ze graag activiteiten of meningen over dit thema. Zorgverleners uit het gebied van ZONH kunnen deze mailen naar m.stel@zonh.nl.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *