ZN: Maak inzet eerstelijnsverblijf eenvoudiger

ZN: Maak inzet eerstelijnsverblijf eenvoudiger

Datum: 17 februari 2017

eerstelijnsverblijf_zorgenzVoor het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer van deze week heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief gestuurd over de problematiek rondom acute zorg en opvang van ouderen, zoals bij de SEH als in het eerstelijnsverblijf.

ZN pleit in de brief voor vereenvoudiging van de regelgeving en financiering van het eerstelijnsverblijf. De financiering van het eerstelijnsverblijf en de inzet van zorgverleners (zoals de huisarts) worden nu separaat betaald. Dat leidt tot veel administratieve druk en is foutgevoelig. Daarnaast is de afbakening tussen de aanspraak op eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie onduidelijk wat leidt tot verkeerde inzet van beschikbare capaciteit.

Regionale coördinatie
Volgens ZN is er niet te weinig zorg ingekocht. De inkoop voor het eerstelijnsverblijf is voor 2017 nagenoeg gelijk aan 2016. Wel kunnen infectieziekten, zoals griep, tijdelijk extra druk geven op de beschikbare capaciteit. Huisartsen en wijkverpleging moeten beter bekend raken met de inzet van het eerstelijnsverblijf in hun regio en alle zorgverleners moeten snel inzicht krijgen in de beschikbaarheid van acute opvang/zorg voor ouderen. De snelle veranderingen in capaciteit, zowel in het eerstelijnsverblijf als de ziekenhuizen, betekenen dat goede regionale coördinatie het verschil maakt.
In veel regio’s is er al sprake van afdoende regionale coördinatie. In regio’s waar dat niet het geval is, willen zorgverzekeraars dit snel aanpakken om zo tekorten aan plekken voor acute opvang/zorg voor ouderen te voorkomen. Dit zal gebeuren in afstemming met het ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorg.

Geriater en specialist ouderengeneeskunde
Echter: ook met de inzet van het eerstelijnsverblijf, zullen huisartsenposten en SEH’s blijvend te maken krijgen met de instroom van steeds meer oudere patiënten. Evaluatie van de gezondheidsproblematiek van een oudere vergt gemiddeld zo’n 6 uur per patiënt. Sommige ziekenhuizen hebben met inzet van een geriater op de SEH de doorlooptijd teruggebracht naar gemiddeld twee uur. De inzet van een specialist ouderengeneeskunde in de HAP’s kan eveneens meer worden benut, aldus ZN.

Spoedprocedures gemeenten
Een goede opvang thuis, noemt ZN eveneens als aandachtspunt. Het gebeurt te vaak dat ouderen na terugkeer in de thuisomgeving binnen afzienbare tijd weer worden opgenomen. Het is belangrijk dat gemeenten spoedprocedures hebben, zodat zij ouderen bij terugkeer thuis snel kunnen ondersteunen bij woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en preventie. Dat kan voorkomen dat door onvoldoende ondersteuning opnieuw opname op SEH of in eerstelijnsverblijf noodzakelijk is.

(Foto: Photographee.eu/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *