ZN blij om helderheid door ACM

ZN blij om helderheid door ACM

Datum: 20 september 2015

zn_illustratie_zorgenzZorgverzekeraars Nederland (ZN) reageert verheugd op de helderheid die de ACM schept in de invulling van het toezicht op zorgverleners in de eerste lijn. Het blijkt dat er in de huidige Mededingingswet meer ruimte is voor zorgaanbieders om samen te werken dan soms wordt gedacht.

Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat zorgverleners in de eerste lijn met elkaar samenwerken. Ze verwachten dat deze uitleg van de Autoriteit Consument & Markt eraan bijdraagt dat zorgverleners in de eerste lijn zich niet gehinderd meer voelen door de Mededingingswet om samen te werken om de zorg te verbeteren. Met deze toelichting van de ACM op de Mededingingswet zien de zorgverzekeraars meer ruimte om op een goede wijze de dialoog tussen eerstelijns zorgaanbieders en zorgverzekeraars over verbeteringen in de zorg vorm te geven. Zie ook het eerdere bericht vandaag op Zorgenz over het document van de ACM en de reactie erop van de LHV.

Belang van de patiënt
Uit de notitie blijkt volgens ZN dat de ACM partijen de ruimte biedt om samen te werken als dat in het belang is van de patiënt en de verzekerde. Voor de ACM is er geen aanleiding ervan uit te gaan dat samenwerking schadelijk uitpakt zolang partijen er gezamenlijk uitkomen. Als de ACM signalen ontvangt die strijdig zijn met het belang van de patiënt en verzekerde, zullen zij deze signalen duiden en bevindingen doorgeven aan de partijen die het betreft en verlangen dat het schadelijk gedrag snel wordt aangepast. De ACM is ook duidelijk over welke afspraken niet zijn toegestaan, zoals collectief onderhandelen om een hogere prijs af te spreken of wanneer ze onderling patiënten verdelen.

Eerst waarschuwen
De ACM neemt volgens ZN met deze notitie het beeld weg dat een boete dreigt bij samenwerking. Want de organisatie geeft nu expliciet aan dat ze bij niet geoorloofd gedrag de partijen eerst een waarschuwing geeft en de mogelijkheid biedt tot aanpassing. Verder geeft de ACM aan dat zij bij breder spelende samenwerkingsvraagstukken graag op voorhand met de sector in gesprek gaat over mogelijkheden en eventuele risico’s, om ongewenste situaties te voorkomen.

(Illustratie: Zorgverzekeraars Nederland)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *