Zilveren Kruis maakt afspraken met InEen en LHV

Zilveren Kruis maakt afspraken met InEen en LHV

Datum: 18 oktober 2019

LHV, InEen en Zilveren Kruis hebben afspraken gemaakt over de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg. De afspraken zijn vertaald in een tweejarig contract voor huisartsen en huisartsenorganisaties. Zilveren Kruis stelt de 1,5% groeiruimte in 2020 uit het Hoofdlijnenakkoord grotendeels beschikbaar voor het versterken van het basisteam van de huisarts. En is er ruimte voor regionale initiatieven, gericht op versterking van de samenwerking in de regio, het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek en ANW-zorg. 

Voor 2021 is er 2% groeiruimte beschikbaar. Daarover gaan LHV, InEen en Zilveren Kruis begin volgend jaar in gesprek.

Regionaal maatwerk
Op regionaal niveau is maatwerk mogelijk. Zilveren Kruis investeert in goede initiatieven die aansluiten bij de zes thema’s uit het Hoofdlijnenakkoord: ‘meer tijd voor de patiënt’, ’versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn’, ‘zorg in de avond-, nacht- en weekenduren’, ‘digitalisering in de huisartsenzorg & ICT-zorginfrastructuur’, ‘arbeidsmarkt problematiek’ en ‘terugdringen van overbodige regeldruk’.

Instemming InEen en LHV
Zowel InEen als de LHV zijn blij met de stappen die Zilveren Kruis nu zet, aldus het bericht op de site van het Zilveren Kruis. Martin Bontje, voorzitter InEen: “We hebben met Zilveren Kruis goede afspraken, onder meer over het investeren in de organisatie en infrastructuur van de eerste lijn. Verschillende regionale (huisartsen)organisaties hebben de plannen hiervoor klaar liggen. We vertrouwen erop dat Zilveren Kruis daad bij woord voegt en constructieve afspraken maakt over de financiering van die regionale plannen.”

Ella Kalsbeek, voorzitter LHV: “De extra tijd voor ondersteuning van de huisarts is een mooi concreet voorbeeld van Meer Tijd Voor De Patiënt. Ook op andere thema’s zien we beweging die de huisartsenzorg ten goede komen. Er blijven gesprekken nodig om passende oplossingen te vinden op de ontwikkelingen rond thema’s als ANW, huisartsen- & personeelstekorten en huisvestingsproblematiek.”

 

(Foto: Pixabay)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *