Zilveren Kruis Achmea steunt PaTz in Rotterdam

Zilveren Kruis Achmea steunt PaTz in Rotterdam

Datum: 9 mei 2016
frans_baar_zorgenz

Frans Baar is projectleider van Samen bouwen aan vertrouwen en directeur van de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg. (Foto: Studio Oostrum)

Frans Baar kondigde het al aan in het interview met hem op Zorgenz. Dit wordt nu bevestigd in een persbericht dat op maandag 9 mei is uitgebracht. Zilveren Kruis Achmea heeft toegezegd om met ingang van 1 april 2016 voor een periode van twee jaar de deelname van de huisartsen aan de PaTz-bijeenkomsten te vergoeden. Deze ondersteuning door Zilveren Kruis is een doorbraak, omdat interdisciplinair overleg tussen hulpverleners over complexe situaties tot op heden niet vergoed wordt. De betrokken huisartsen zijn dan ook verheugd over de steun door Zilveren Kruis.

De toezegging van Zilveren Kruis past in de afspraken met zorgaanbieders om te komen tot uniforme regionale afspraken over zorgvernieuwing. Als zodanig zijn deze afspraken geconcretiseerd binnen de Regiotafel ZuidWest. Hiernaast financiert Zilveren Kruis Achmea de door de PaTz-groepen gebruikte PaTz-Portal. Deze Portal, een web-applicatie ontwikkeld in nauwe samenwerking met Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg, Ranshuijsen Van Loon en Stichting RijnmondNet, ondersteunt de PaTz-groepen bij het bereiken van de bovengenoemde doelen. Hierdoor zijn de ontwikkeling en het onderhoud van de Portal voor twee jaar geborgd.

Kans op structurele financiering
Hoe kijken de betrokken organisaties naar de toekomst. Daarover meldt het persbericht het volgende.
1. Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) en Zilveren Kruis Achmea zullen met betrokken partijen monitoren of de PaTz-methodiek er toe leidt dat betere kwaliteit en samenwerking worden gerealiseerd. Ook zal onderzocht worden of hierdoor meer mensen kunnen sterven op de plaats van hun voorkeur.
2. Het NPZR&o, waarin ook de huisartsen en de Thuiszorgorganisaties participeren, streeft er naar dat in de komende jaren zoveel mogelijk huisartsen binnen PaTz intensiever en effectiever gaan samenwerken met de andere hulpverleners.
3. Bij bewezen effectiviteit zullen deelnemende partijen en Zilveren Kruis Achmea onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor structurele financiering van de PaTz-methodiek en de ondersteunende PaTz-Portal. Hierbij zullen ook landelijke partijen betrokken worden.
4. In de loop van dit jaar zullen PaTz-groepen in de andere 70 Netwerken Palliatieve Zorg gebruik kunnen gaan maken van de PaTz-methodiek en de in Rotterdam ontwikkelde PaTz-Portal. Bij de landelijke uitrol zal het NPZR&o nauw samenwerken met Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg, IKNL, Stichting Fibula en Stichting PaTz Amsterdam.

leonie_de_bont_zorgenz

Leonie de Bont is huisarts in Rotterdam Ommoord en voorzitter van de PaTz-groep Hessehof. Voor haar wordt de deelname aan de PaTz-bijeenkomsten nu vergoed.

Ga hier naar het interview met Frans Baar op Zorgenz.
Ga hier naar het interview met Leonie de Bont op Zorgenz.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *