Zichtbare schakel: opleidingsimpuls wijkverpleging

Zichtbare schakel: opleidingsimpuls wijkverpleging

Datum: 28 augustus 2014

wijkverpleging_subsidieoproepSUBSIDIEOPROEP – Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen voor indiceren en organiseren van zorg. Daarmee subsidieert Zichtbare schakel fase twee van ZonMw een opleidingsimpuls voor de wijkverpleging in 2015. Tot 2 oktober a.s. kunnen aanvragen worden ingediend. Per wijkverpleegkundige kan een subsidie van maximaal € 600 worden aangevraagd.

In de periode 2009 t/m 2012 heeft ZonMw Zichtbare schakel-projecten gesubsidieerd om de wijkverpleegkundigen weer de vrije ruimte te bieden om in de volle breedte het vak in de wijk uit te kunnen voeren. Voor de jaren 2013 en 2014 zijn de meeste projecten gecontinueerd met financiering van de gemeenten uit de decentralisatie-uitkering Zichtbare schakel. Vanaf 2015 komt de bekostiging van de wijkverpleegkundigen onder de nieuwe aanspraak wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet.

Deze subsidieoproep is specifiek gericht op het geven van een impuls aan de deskundigheidsbevordering van wijkverpleegkundigen voor het indiceren en organiseren van zorg in het kader van de nieuwe aanspraak wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet. Uitgangspunt daarbij is dat het indiceren en organiseren van de zorg gericht is op het versterken van eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en het cliëntsysteem.

De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door organisaties waar wijkverpleegkundigen werkzaam zijn en door organisaties die wijkverpleegkundigen die als zzp’er werkzaam zijn, vertegenwoordigen. Deze organisaties moeten staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Subsidieaanvragen van individuele zzp’ers of op persoonlijke titel worden niet in behandeling genomen.

Voor de deskundigheidsbevordering van de wijkverpleegkundigen kan een bedrag van max. € 500,- per wijkverpleegkundige worden aangevraagd. Hieraan kan een bedrag van max. 20% (max. € 100,- per wijkverpleegkundige) worden toegevoegd voor overheadkosten van de organisatie. Dit is inclusief eventuele btw. Per organisatie kan, ongeacht het aantal locaties waar gewerkt wordt, maximaal één subsidieaanvraag worden ingediend voor een maximaal bedrag van € 150.000,-. In totaal is voor deze subsidieronde € 1,5 miljoen beschikbaar. De uitvoering van de projecten dient plaats te vinden tussen 1 december 2014 en 1 oktober 2015.

Meer achtergrondinformatie over het programma en deze subsidieoproep staat op de programmasite www.zichtbareschakel.nl.

(Foto: Africa Studio/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *