Zichtbare schakel: fase 2 in wijkverpleging

Zichtbare schakel: fase 2 in wijkverpleging

Datum: 8 juli 2014

wijkverpleging_zorgenzDen Haag – De bevordering van de deskundigheid en het opleiden van meer wijkverpleegkundigen: dat was de inzet van de door het programma Zichtbare schakel van ZonMw georganiseerde bijeenkomst op 7 juli in La Vie in Utrecht. De zaal was met 120 deelnemers vol.

Zichtbare schakel, De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt, organiseerde deze vergadering voor wijkverpleegkundigen, managers, opleidingsfunctionarissen en vertegenwoordigers van thuiszorgorganisaties, eerstelijns gezondheidscentra en onderwijsinstellingen. Ineke Voordouw, die het succesvolle programma vanaf het begin leidt, gaf toelichting bij de deskundigheidsbevordering en kondigde een nieuwe subsidieronde vanaf juli aan. Ze pleit voor een verkenning van de ontwikkeling van het MBO- naar het HBO-niveau en een impuls die het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) in de opleiding van wijkverpleegkundige moet krijgen.

Daarna kwamen Johan Lambregts van het LOOV, Mirjam Maasdam van Zorgverzekeraars Nederland en Patrick Leushuis van het ministerie van OCW aan het woord. Mariska de Bont van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) informeerde de deelnemers over het Normenkader voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving. Dat kader is vanaf deze maand bij V&VN beschikbaar

De vijf presentaties tijdens Zichtbare schakel fase 2 zijn op een pagina van ZonMw te downloaden.

Het Normenkader van het indiceren van verpleging en verzorging is de eigen omgeving is beschikbaar op de website V&VN.

(foto: Robert Kneschke/Shuitterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *