Zelfzorg in de huidige tijdgeest

Zelfzorg in de huidige tijdgeest

Datum: 13 oktober 2015

zelfzorg_zorgenzJeanet Heinen (ZONH) en Marlou Pijnappel-Clark (Raedelijn) verzorgen namens het ROS-netwerk een workshop op de Studiebijeenkomst Samenspel. Het onderwerp is Zelfzorg in de huidige tijdgeest: hoe zou jij dit doen?

Op 17 februari 2016 organiseren tien koepelorganisaties van zorg- en welzijnspartijen, informele zorg en gemeenten in Utrecht een studiemiddag over het nieuwe samenspel. Want steeds meer burgers nemen zelf initiatieven en er ontstaan verrassende samenwerkingsvormen tussen actieve burgers, overheden, organisaties voor welzijn, zorg en wonen en bedrijven die maatschappelijk ondernemen. Er is een nieuw samenspel nodig van al die partners om de transformaties tot een succes te maken. Er moeten duurzame verbindingen komen tussen formele en informele netwerken in de domeinen welzijn, wonen, zorg, gezondheidszorg, werk en onderwijs.

Transformeren naar nieuwe dynamiek
De zorgverlener merkt ongetwijfeld dat zorg, welzijn en gemeenten steeds meer in elkaar overlopen in formele en informele netwerken. Onder druk van wetgeving en steeds grotere zorgconsumptie zijn transities in gang gezet die tot transformatie moeten leiden. Transformatie naar meer eigen verantwoordelijkheid en regie bij burgers c.q. patiënten. Iedere beroepsuitoefenaar die in de zorg werkt, die het welzijn van burgers bevordert of die beleid moet maken bij gemeenten en de wet moet handhaven, krijgt hiermee te maken. Met zijn allen moeten ‘wij’ samen transformeren naar een nieuwe dynamiek of wel een ‘nieuw samenspel’.

Voor jezelf zorgen
Namens het ROS-netwerk verzorgt Jeanet Heinen, projectmanager van ZONH, samen met haar collega Marlou Pijnappel-Clark, adviseur bij Raedelijn, de workshop Zelfzorg in de huidige tijdsgeest; hoe zou jij dit doen? Er wordt een actief appèl gedaan op de burger om zich bewust te zijn van zijn gezondheid. Hoe kun je die gezondheid bevorderen of behouden? Ofwel hoe je voor je ’zelf’ kunt en wilt ‘zorgen’. Er doen zich soms omstandigheden voor, die de gezondheid overschaduwen; er treden fysieke of mentale ongemakken op of je wordt ziek. Hoe ziet de zorg er voor jezelf dan uit? Wie heb je daarbij nodig en wat heb je nodig? Hoe zorg jij ervoor dat je kwaliteit van leven behoudt?

Heeft u in de aanloop naar deze bijeenkomst vragen of suggesties? Of wilt u meer weten over samenwerken in formele en informele netwerken? Neem dan contact op met Jeanet Heinen, via j.heinen@zonh.nl of 06 13 003758.

(Foto: Bilderpool/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *