Zelfmanagement in de praktijk

Zelfmanagement in de praktijk

Datum: 1 mei 2016

inspiratie_zelfmanagement_zorgenzIn een nieuw e-Book van het ROS-netwerk vertellen acht professionals binnen en buiten de zorg hoe zij de implementatie van zelfmanagement hebben aangepakt en welke vragen ze nog hebben. Een ding maakt het boek duidelijk: doe je het samen met de doelgroep, dan loont het.

Het voorwoord in ‘Inspiratie voor zelfmanagement’ is geschreven door Anneke Venema, directeur van ROS Friesland. Zij stelt vast dat een groot aantal zorg-, welzijnsorganisaties en professionals aan de slag zijn gegaan met deze interventievorm. “Het doel is patiënten waar mogelijk te stimuleren om hun eigen zorg te ‘managen’. Zelfmanagement sluit aan bij de nieuwe definitie van Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Gezondheid wordt daarbij gezien als het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren binnen fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.”

Cultuuromslag
Het stimuleren van zelfmanagement vraagt echter om een andere houding en rol van zorgprofessionals en om aanpassingen in de eigen organisaties, vervolgt ze. “De ervaring leert dat er vaak meer nodig is dan een training ‘motivational interviewing’ en het aanschaffen van een ICT-applicatie. Een goed verhaal over het waarom van deze interventie, een gedragen visie en samen met patiënten en stakeholders een aanpak kiezen die patiënten activeert, dragen bij aan de benodigde cultuuromslag.”

Triple Aim
De ROS’en, verenigd in het ROS-netwerk, zetten in op zelfmanagement als onderdeel van een Triple Aim aanpak: betere gezondheid en goede en betaalbare zorg. Op de agenda staat onder andere bewustwording en cultuuromslag door het uitvoeren van projecten en programma’s op allerlei niveau. Het nieuwe e-Book gaat dieper in op het waarom, hoe en wat. In acht voorbeelden wordt een koppeling gemaakt naar verschillende interventies en aangrijpingsniveaus.

Drie aandachtspunten
Waarom lukt het in deze voorbeelden om zelfmanagement van de grond te krijgen? Uit de voorbeelden zijn gemeenschappelijke kenmerken gedestilleerd voor een structurele implementatie van zelfmanagement. Drie aandachtspunten die uit de voorbeelden naar voren komen, zijn:
1. Er is behoefte aan kennis en inzicht over hoe je de relatie legt met het concept positieve gezondheid.
2. Er is behoefte om meer inzicht te hebben in de rechten van patiënten en inzicht in wat de patiënt nodig heeft aan informatie.
3. Hoe betrek je nu echt de patiënt? Hoe geef je patiënten echt een stem/inbreng? Incidenteel en op een meer structurele manier.

Het e-Book Inspiratie voor zelfmanagement is hier de downloaden.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

1 Comment

  1. De link van het ebook is niet te openen!

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *