Wind mee voor de Kop

Wind mee voor de Kop

Datum: 6 april 2016
edith_schippers_en_jeroen_van_de_noordaa_zorgenz

Directeur ZONH Jeroen van der Noordaa, ontvangt minister Edith Schippers in schouwburg De Kampanje in Den Helder.

Tijdens de werkconferentie over de toekomst van de zorg in de Kop van Noord-Holland is een agenda opgesteld met als titel ‘Wind mee voor de Kop’.  Minister Edith Schippers heeft zich laten informeren hoe het er voor staat in dit anticipeergebied en wil meedenken over hoe goede zorg beschikbaar kan blijven voor de inwoners.

Alle zorg- en welzijnsorganisaties en de vier gemeenten van de Kop van Noord-Holland waren aanwezig bij het werkbezoek. Vertegenwoordigers van alle onderdelen van de sector gingen met minister Edith Schippers in gesprek. De rest van de dag is gebruikt om een agenda voor de toekomst van de zorg op te stellen. Jeroen van de Noordaa, directeur ZONH: “We hebben een gezamenlijk doel geformuleerd. Er zijn toezeggingen gedaan door alle betrokken bestuurders en professionals om hieraan te werken, samen met inwoners. We pakken een aanjaagfunctie op en gaan snel aan de slag om de minister, als zij ons over negen maanden weer bezoekt, van een goede voortgangsrapportage te voorzien.” Rond drie thema’s is nu al tot samenwerking besloten.
1. Werken aan continuïteit van de beschikbare voorzieningen, met name op spoedeisende hulp: eerstelijnsspoedbedden, 24×7 spoedeisende hulp, inclusief inzet van zorg door medisch specialisten.
2. Het aantrekken en behouden van hooggekwalificeerd HBO/WO personeel.
3. Inspelen op de specifieke bevolkingskenmerken in de Kop die een hoge zorgconsumptie met zich meebrengen, zoals in verhouding meer 65+ en grotere vraag naar jeugdhulp.

Beschikbaarheid van zorg in de regio
Het werkbezoek van Edith Schippers is onderdeel van een reeks bezoeken aan gebieden waar de bevolking sneller dan elders vergrijst. De Kop van Noord-Holland is zo’n regio. De titel ‘Wind mee voor de Kop’ van de agenda voor de toekomst is niet voor niets gekozen, aldus het organiserende ZonH. In de kop van Noord-Holland waait het namelijk altijd. Je hebt er vaak tegenwind. Er wonen stoere mensen, die gewend zijn hun eigen boontjes te doppen en het met elkaar te rooien. De Kop is omgeven door drie zeeën, er leeft een soort eilandgevoel: wij doen het hier zelf.

Grote behoefte, weinig middelen
Juist in die combinatie van kracht en zelfredzaamheid schuilt volgens ZONH het gevaar. Daardoor wordt de kwetsbaarheid van de regio onvoldoende zichtbaar. Een deel van de Kop van Noord-Holland heeft namelijk al langere tijd te maken met een combinatie van een relatief grote behoefte aan zorg en relatief weinig middelen om die op te kunnen vangen. Nu de zorgvraag door de vergrijzing verder toeneemt, wordt het beschikbaar houden van kwalitatief goede, betaalbare zorg een hele opgave. Tot besluit: Het is een maatschappelijke opgave en daarom is het van belang om in co-creatie tussen inwoners, zorgaanbieders, gemeenten en financiers deze opgave op te pakken.

(Foto: ZONH)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *