Wijkverpleging mist duidelijke plaats in sociaal domein

Wijkverpleging mist duidelijke plaats in sociaal domein

Datum: 18 maart 2015

wijkverpleging_in_sociaal_domein_zorgenzDe inzet van niet toewijsbare wijkverpleegkundige zorg kan per gemeente verschillen. Dat wijst het rapport Verbinding wijkverpleging en sociaal domein’ uit. Belangrijke aanbeveling voor 2016: start tijdig met het maken van afspraken.

Het onderzoek naar de afspraken van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten over de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg is op verzoek van VWS gedaan door Andersson Elffers Felix (AEF). Bij deze zorg gaat het niet om individuele zorg, maar om de signalerende en verbindende functie van een wijkverpleegkundige. Het signaleren van bijvoorbeeld kwetsbare ouderen en de verbinding tussen medisch en sociaal domein. In 2015 is voor de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg € 40 miljoen gereserveerd.

Moeizame start
In een aantal regio’s was de start van het proces moeizaam. Volgens AEF komt dat met name vanwege de korte periode van het inkoop. Als verbeterpunten voor het inkoopproces voor 2016 noemt AEF dan ook een tijdige start, naast heldere communicatie en realistische verwachtingen. Uiteindelijk is het over het algemeen gekomen tot wederzijds geaccepteerde afspraken.

Budget per gemeente of regio
In de verdeling van middelen en capaciteit zijn er twee modellen. In het ene model zijn de middelen verdeeld op basis van inwoneraantallen per gemeente en krijgt iedere gemeente een deel van het budget. Daarna hebben zorgverzekeraars, in overleg met gemeenten en zorgaanbieders, prioriteitswijken bepaald. In het tweede model is het budget verdeeld over de hele regio en zijn in de regio prioriteitswijken bepaald. In dit model kan het zijn dat in sommige gemeenten geen niet-toewijsbare zorg aanwezig is. De verdeling van middelen en capaciteit is niet in elke regio even soepel verlopen, constateert AEF.

Wel of niet in wijkteam
Ook verschilt de inzet van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. In de meeste regio’s maken gemeenten met zorgaanbieders afspraken over de positionering van deze functie in het sociaal wijkteam en de onderlinge samenwerking. Zorgverzekeraar DSW eist bijvoorbeeld dat de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg buiten het wijkteam wordt gepositioneerd. Verzekeraar Eno daarentegen heeft de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg juist in het wijkteam gepositioneerd.

Analyse van de effecten
Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben gemeenten en zorgaanbieders begin 2015 uitgenodigd om het inkoopproces van 2015 te evalueren. AEF adviseert de resultaten aan de hand van de uitkomsten te analyseren. Ook adviseert AEF te kijken naar de effecten van gemaakte keuzes in positionering, signalering, behoeftebepaling, mandaat en coördinatie van multidisciplinaire zorg. Wat is het effect van de keuzes op efficiëntie van de inzet van niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg?
Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS geeft begin april, tegelijk met de voortgangsrapportage hervorming langdurige zorg, een inhoudelijke reactie op deze rapportage van AEF.

Het rapport Verbinding wijkverpleging en sociaal domein is hier downloaden.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/02/23/verbinding-wijkverpleging-en-sociaal-domein.html

(Foto: Auremar/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *