Wijkverpleegkundigen en docenten hbo-v leren van elkaar

Wijkverpleegkundigen en docenten hbo-v leren van elkaar

Datum: 15 oktober 2015

leernetwerken_zorgenzLEERNETWERKEN – Tien hogescholen en hun samenwerkingspartners in de thuiszorg starten met leernetwerken voor docenten van de hbo-verpleegkunde (hbo-v) en wijkverpleegkundigen. In deze leernetwerken leren de docenten en wijkverpleegkundigen van en met elkaar over ervaringen, kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een andere manier van werken en opleiden. Hiermee sluiten ze aan bij de transitie en transformatie van de langdurige zorg.

In de leernetwerken wordt de praktijk in het onderwijs gebracht en het onderwijs in de praktijk. Door de transitie wordt vanaf januari dit jaar de wijkverpleging bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent onder meer dat de wijkverpleegkundigen weer verantwoordelijk zijn voor vraagverheldering, indiceren en het organiseren van de zorg thuis. Met deze veranderingen worden nieuwe competenties van de wijkverpleegkundigen en hun collega’s gevraagd, maar is er ook een toegenomen vraag naar wijkverpleegkundigen.

Opleidingsprofiel sluit al aan op nieuwe competenties
De zeventien opleidingen hbo-verpleegkunde sluiten in het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020, dat ze begin dit jaar hebben gepresenteerd, al aan op deze nieuwe competenties en de toenemende vraag aan wijkverpleegkundigen. Het nieuwe opleidingsprofiel wordt momenteel vertaald in nieuwe curricula en onderwijsmaterialen. Vanaf september 2016 zullen de eerste studenten volgens nieuwe curricula worden opgeleid. Het opleidingsprofiel vraagt echter ook nieuwe competenties van de docenten.

Thema’s
In de leernetwerken wordt, aansluitend bij de subsidiecriteria, gewerkt aan een of meer van de volgende thema’s:
• inwerken nieuwe wijkverpleegkundigen
• coachen van collega’s
• bevorderen zelfmanagement en zelfredzaamheid
• gezondheidsbevordering en preventie
• multidisciplinaire samenwerking in de wijk.

NIVEL gaat de tien projecten monitoren en evalueren
Om de kennis en ervaringen van de projecten ook op landelijk niveau te delen, wordt een platform opgezet. Het NIVEL zal de tien projecten vanaf de start en voor een periode van twee jaar monitoren en evalueren op effect, proces en de duurzaamheid van de leernetwerken.

Zichtbare Schakel geeft impuls aan gezamenlijk leren
De hogescholen konden samen met thuiszorgorganisaties een subsidieaanvraag indienen bij het ZonMw-programma Zichtbare schakel. Tien aanvragen zijn gehonoreerd, waarbij iedere hogeschool met twee of meer thuiszorgorganisaties samenwerkt. De leernetwerken worden op verschillende manieren ingevuld, variërend van duobanen tussen docent en wijkverpleegkundige, leerkringen en virtuele leeromgevingen. Bij de projecten zijn, naast de docenten en wijkverpleegkundigen, ook lectoren, studenten, cliënten/mantelzorgers en collega’s uit de wijkteams betrokken.

zichtbare_schakel_wijkpleegkundigen_opleidingsimpuls_zorgenzZichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen
In opdracht van de ministeries van VWS en BZK voert ZonMw in de jaren 2014 en 2015 een tweede fase van het programma uit, onder de naam Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen. De activiteiten van deze tweede fase zijn gericht op het realiseren van een opleidingsimpuls voor wijkverpleegkundigen, met als doel het vergroten van het aantal hbo-opgeleide verpleegkundigen met passende competenties voor het ‘nieuwe werken’ in de wijk.

(Foto: Robert Kneschke)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *