Wijkverpleegkundigen denken mee over nieuwe bekostiging

Wijkverpleegkundigen denken mee over nieuwe bekostiging

Datum: 9 mei 2017

wijkverpleegkundigen_clientgroepen_zorgenzDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk mee te denken over het nieuwe bekostigingsmodel voor de wijkverpleging. Omdat een wijkverpleegkundige het meeste zicht heeft op de zorgbehoefte van cliënten is hun advies van belang. Ze kunnen hun mening geven via een online vragenlijst die een dezer dagen aan 9000 wijkverpleegkundigen wordt verstuurd. 

Er komt een nieuwe vorm van bekostiging voor de wijkverpleging. Bij deze nieuwe bekostigingsvorm zullen de behoeften van mensen aan wijkverpleegkundige zorg, de zelfredzaamheid van cliënten en het professioneel handelen van de wijkverpleegkundige voorop staan.

Welke cliëntenkenmerken zijn bepalend?
De NZa onderzoekt samen met de universiteiten Maastricht en Utrecht, V&VN en het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap welke cliëntkenmerken bepalend zijn voor de behoefte van cliënten aan wijkverpleegkundige zorg. De vragenlijst is een onderdeel van dit onderzoek.

Cliëntgroepen vormen basis voor bekostigingsnorm
Het doel is relevante cliëntenkenmerken vast te stellen die de inzet aan wijkverpleegkundige zorg kunnen voorspellen. Denk hierbij aan kenmerken over de gezondheid, het functioneren en de omgeving van de cliënt. Met deze kenmerken zullen cliëntengroepen gevormd worden die de basis vormen voor de nieuwe bekostigingsvorm. Binnen de nieuwe bekostigingsvorm zal ruimte zijn om de daadwerkelijke zorgverlening af te stemmen op de individuele behoeften van de cliënt.

(Foto: Alex Millos/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *