Wijkverpleegkundige ontmoet kwetsbare oudere al in het IJsselland

Wijkverpleegkundige ontmoet kwetsbare oudere al in het IJsselland

Datum: 18 november 2015
transmurale_zorgbrug_ijsselland_ziekenhuis_zorgenz

De wijkverpleegkundige wordt met bloemen verwelkomd op de eerste dag van de zorgbrug. V.l.n.r. wijkverpleegkundige H. Bolt, mw. Block, afdelingsverpleegkundige mw. C. van Wijngaarden, dhr. Block, dhr. P. Draaisma, voorzitter raad van bestuur IJsselland Ziekenhuis, mw. H. Rijsdijk, projectleider Transmurale Zorgbrug, en mw. T. van Wijngaarden-van Dieren, bestuurder De Zellingen.

Thuiszorgorganisaties Laurens, Aafje, De Zellingen, Lelie zorggroep, Humanitas, Vierstroom en het IJsselland Ziekenhuis hebben samen een regionale ‘Zorgbrug’ gebouwd. De brug zorgt voor begeleiding door een wijkverpleegkundige van ziekenhuis naar huis voor patiënten die ouder dan 70 jaar én kwetsbaar zijn.

“De wijkverpleegkundige bespreekt de overdrachten met de verpleegkundige in het ziekenhuis in het bijzijn van de patiënt, dit is een unieke kennismaking,” verklaart Johan Dubbeldam, ketencoördinator Laurens. Als eerste ziekenhuis in de regio Rijnmond introduceert IJsselland de zorgbrug die maandag 16 november in werking is getreden. Het belangrijkste doel van de Zorgbrug is om achteruitgang in het dagelijks leven na de ziekenhuisopname voorkomen. Na een ziekenhuisopname kan de overgang naar huis voor een patiënt een enorme stap zijn. Daarom ontmoeten kwetsbare ouderen de wijkverpleegkundige die hen thuis gaat begeleiden, al tijdens de opname in het IJsselland Ziekenhuis.

Minder last van complicaties en betere aandacht voor medicatie
Eerder heeft een driejarige pilot van dit project ‘Transmurale Zorgbrug’ in de Amsterdamse regio gedraaid. Uit de proef bleek dat ouderen minder last hebben van complicaties, dat bij terugkeer thuis minder achteruitgang had plaatsgevonden en dat er betere aandacht voor medicatie is.

Hoe werkt de zorgbrug?
Bij een opname in het IJsselland Ziekenhuis vindt bij iemand die 70 jaar of ouder is een specifieke screening plaats om vast te stellen hoe kwetsbaar hij/zij is. Wanneer duidelijk is dat een patiënt kwetsbaar is, wordt het geriatrieteam ingeschakeld. Het specialisme geriatrie richt zich op ouderen met meerdere aandoeningen. De geriater zorgt ervoor dat goede behandeling en begeleiding tijdens de opname in het ziekenhuis worden ingezet. Wanneer de ontslagdatum in zicht is, benadert het ziekenhuis de thuiszorg. Eerst bezoekt de wijkverpleegkundige de kwetsbare oudere in het IJsselland Ziekenhuis. Daarna vindt het eerste bezoek thuis binnen 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis plaats.

Kijken naar verpleegkundige zaken én welzijn patiënt en diens naasten
Bij het volgende bezoek thuis na twee weken kijkt de wijkverpleegkundige naar wat verder nodig is. De familie en de mantelzorgers worden altijd betrokken en de huisarts wordt natuurlijk op de hoogte gehouden. Zo nodig wordt ook andere hulp, zoals ondersteuning door een welzijnsorganisatie, ingezet. Johan Dubbeldam, ketencoördinator Laurens, vindt dat de nieuwe werkwijze voor veel verbeteringen en voordelen zorgt. “Naast verpleegkundige zaken wordt binnen de Transmurale Zorgbrug ook gekeken naar het welzijn van de patiënt en naasten. Ik ben blij met dit initiatief vanuit het IJsselland Ziekenhuis. In mijn ogen is dit ziekenhuis één van de koplopers op het gebied van ketenafspraken en ketenzorg.”
De zorg voor kwetsbare ouderen is een speciaal aandachtsgebied van het IJsselland Ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis.

De wijkverpleegkundige wordt met bloemen verwelkomd op de eerste dag van de zorgbrug. V.l.n.r. wijkverpleegkundige H. Bolt, mw. Block, afdelingsverpleegkundige mw. C. van Wijngaarden, dhr. Block, dhr. P. Draaisma, voorzitter raad van bestuur IJsselland Ziekenhuis, mw. H. Rijsdijk, projectleider Transmurale Zorgbrug, en mw. T. van Wijngaarden-van Dieren, bestuurder De Zellingen.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *