Wijkverpleegkundige Gert Jan Bolt: “Wij zijn de satéprikker”

Wijkverpleegkundige Gert Jan Bolt: “Wij zijn de satéprikker”

Datum: 3 februari 2015

gert_jan_bolt_zorgenzEERSTE GESPREK – “Huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, maar ook maatschappelijk werkers die een heel andere invalshoek hebben: ze verlenen prima zorg binnen hun discipline. Wij prikken daar dwars doorheen, verbreken de versnippering en zorgen voor verbinding, kijken met een generalistische blik naar de patiënten en benaderen ze holistisch.”

Gert Jan Bolt, wijkverpleegkundige in een van de drie sociale teams in Hoogezand-Sappermeer, maakt geregeld de vergelijking met de satéprikker. “We integreren zorg, wonen en welzijn.” Hij werkt ook bij het project ‘Nait Soezen’ voor de inzet van extra wijkverpleegkundigen in de stad Groningen en Hoogezand, dat ‘Niet zeuren maar doen’ als lijfspreuk heeft. Gert Jan heeft 20 jaar in het westen gewoond, werkte in de thuiszorg in Zoetermeer, studeerde theologie en ging voor in jongerendiensten. Sinds zeven jaar is hij weer ‘thuis’ in de provincie Groningen, in dienst bij TSN Thuiszorg. “Het Gronings hoefde ik me dus niet eigen te maken. Na een periode als coördinerend wijkverpleegkundige, coach van diverse teams, transitie verpleegkundige en twee jaar Nait Soezen, kwam ik in Hoogezand al in 2013 in het eerste sociale team. Het is opgericht om de vernieuwing in de wijk Gorecht-West te begeleiden.” Het sociaal team West werkt vanuit de pastorie van de Vredekerk en beschikt over een brede expertise: maatschappelijk werk, ouderenadvies, opbouwwerk, sociale activering, verstandelijke beperkingen, werk en inkomen, WMO, GGD, wijkverpleegkunde, jeugdzorg.

De problemen niet verstoppen
Gert Jan is als wijkverpleegkundige duidelijk een generalist. “Dat neem je mee van de HBO-V opleiding. Je leert met mensen te praten over min negen maanden tot de dood, je leert kritisch te kijken, de problemen achter de zorgvraag op te sporen. Een migraine los je niet op als je niet weet dat de persoon grote schulden heeft. Je ziet de versnippering in de zorg, je staat naast de huisarts in de wijk, maar jij kunt ook achter de voordeur kijken. Waar mensen zich kunnen verstoppen voor de problemen. Veel klachten die op het eerste gezicht lichamelijk zijn, gaan eigenlijk over sociale problemen. De huisarts kan onmogelijk met alle daarbij betrokken instanties contact onderhouden. Als wijkverpleegkundige heb ik dat contact wel, terwijl ik toch de taal van de huisarts spreek. Met de korte lijnen kunnen we efficiënt en effectief werken. We zien op veel terreinen problemen, ook door de ongezonde leefstijl. Dan moet je daarin niet blijven hangen, maar het vertrouwen winnen en oplossingen aanreiken. Voordat de problemen escaleren. Mensen in hun eigen kracht zetten, de zelfredzaamheid verbeteren. Dat is velen vreemd geworden, maar meer dan ooit nodig in 2015.”

…………………………“Mensen in hun eigen kracht zetten, de zelfredzaamheid verbeteren.”

Zorg en sociale domein integreren
Nait Soezen kun je wel als een voorloper van de nu populaire sociale teams beschouwen. “Vanaf de oprichting in 2010, toen vanuit het ZonMw-programma ‘Zichtbare schakel,de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’ budget beschikbaar kwam voor de inzet van wijkverpleegkundigen in achterstandswijken, staat hier voor ogen om de gezondheidszorg en het sociale domein te integreren. Vanaf het begin kregen de wijkverpleegkundigen een grote mate van zelfstandigheid, hadden geen toestemming nodig van het CIZ of een teamleider, konden ter plekke de zorg verlenen en zij namen huisartsen veel administratieve taken uit handen. De wijkverpleegkundigen zijn professionals die volwaardige collega’s van de huisartsen zijn.” Toen de ZonMw-subsidie voor Nait Soezen eindigde, is het project voortgezet onder een stuurgroep van huisartsen, de zorgverzekeraar en de gemeenten Groningen en Hoogezand. “Hier is de gemeente al vanaf 2013 gewend dat zij een belangrijke rol in de financiering van de zorg speelt.”

…………………………“De wijkverpleegkundigen zijn professionals die volwaardige collega’s van de huisartsen zijn.”

gert_jan_bolt_zorgenzVerbinden bij veranderen
Dan komen we aan bij 2015. “Ja, er verandert veel. Mijn wijk is vijf maal zo groot geworden. Het werk was beloopbaar, nu is de auto nodig. We hebben in het sociaal team de jeugdzorg erbij gekregen, de WMO is vele malen groter geworden en de nieuwe, formele rol in zorgindicatie vereist bij veel wijkverpleegkundigen een extra opleiding. Tegelijk moeten we de verbinding met de thuiszorgteams behouden. Het is echt prachtig werk, fantastisch dat de wijkverpleegkundige functie is versterkt en dat dit ook nog eens een besparing in de zorgkosten oplevert. Ik kan me best voorstellen dat zorgverzekeraar Menzis zich zorgen maakt over het budget voor wijkverpleging dat in Groningen 20 procent boven het landelijk gemiddelde ligt. Maar dan is het goed om te realiseren dat we in achterstandwijken werken.”

Kees Kommer

(Foto: Jurgen Moorlach, AbsolutFotografie)

zichtbare_schakel_wijkpleegkundigen_opleidingsimpuls_zorgenzGedurende twaalf weken zit Zorgenz aan tafel met wijkverpleegkundigen. Het zijn gesprekken over wat dit beroep nu inhoudt, over de veranderingen die zich in 2015 aandienen, over de eisen die het werk aan de opleiding stelt, over de zinvolle zorg die wijkverpleegkundigen dicht bij de patiënt verlenen. Deze serie is mogelijk gemaakt door het ZonMwprogramma Zichtbare schakel Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *