WijkLink: digitaal in elkaars keuken kijken

WijkLink: digitaal in elkaars keuken kijken

Datum: 17 mei 2018

Dorine Koopmans (links)

Op 17 november 2017 organiseerde ZonMw de slotbijeenkomst van het Zichtbare schakel-programma. Voor de prijsvraag ‘Wat als … u extra budget krijgt voor uw project?’  had een deskundige jury drie projecten genomineerd. De tweede prijs ging naar Hogeschool Saxion voor het project ‘WijkLink’, een digitaal leernetwerk voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk, studenten, docenten en opleiders. Samen wisselen zij kennis, ervaringen en best practices uit en stellen elkaar vragen. Het is een nieuwe manier van kennis delen.

“Wat kunnen we bedenken om het contact tussen docenten en het werkveld te vergemakkelijken? Deze vraag kregen we voorgelegd tijdens een klankbordbijeenkomst. We kwamen op het idee een digitaal platform in te richten. Dankzij subsidie van ZonMw is dit in een stroomversnelling geraakt en konden we snel spijkers met koppen slaan. Zo is WijkLink in 2016 ontstaan, een Facebook-achtig platform dat inmiddels 1200 deelnemers telt, afkomstig uit het onderwijs en het werkveld. Zij delen op een toegankelijke manier kennis en ervaring en stellen elkaar vragen. Het stelt wijkverpleegkundigen in spé in staat om snel kennis te maken met de wijkverpleging. Het voordeel van WijkLink is dat we gemakkelijk grote groepen kunnen bereiken”, zegt Dorine Koopman, hoofddocent bij de Hogeschool Saxion en projectleider van WijkLink.

Durf te vragen en Durf te delen
Wat is er op WijkLink te vinden? “Op de homepage staan allerlei relevante nieuwtjes en een aantal thema’s, zoals slim bijblijven in je vak, of een zorginhoudelijk thema. Er is een knop ’Durf te vragen’. Als een docent via deze knop bijvoorbeeld vraagt met wie hij een dag kan meelopen in de wijk, krijgt hij of zij direct reacties. Leden weten elkaar snel te vinden en kunnen in een persoonlijke chat met elkaar communiceren. Een voorbeeld: er zijn regelmatig nieuwe technologische toepassingen, zoals een nieuw medicatie-uitdeelsysteem. Via WijkLink kun je nagaan of een collega hier al ervaring mee heeft. Wat zijn de voor- en nadelen van dat nieuwe systeem? Je hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden.”

Over de muren van je eigen organisatie kijken
“WijkLink werkt echt zoals we het bedoeld hebben. Onze leden zeggen dat het plezierig en waardevol is om over de muren van je eigen instelling of organisatie te kijken. Je boort op deze manier andere expertise, ervaring en deskundigheid aan. Onze lectoren en ook practoren zijn betrokken”, benadrukt Koopman. Naast Saxion hebben drie ROC’s en zestien zorginstellingen zich aangesloten. Dat betekent dus dat mbo-wijkverpleegkundigen en IG-verzorgenden ook actief zijn op WijkLink.
Jaarlijks worden er twee themamiddagen georganiseerd. “Elkaar fysiek ontmoeten vinden mensen prettig en het leidt ertoe dat ze eerder bereid zijn om online kennis te delen. Binnenkort is het thema psychiatrie in de wijk.”

Virtueel in een wijkteam
Een mooie bijvangst van WijkLink is een serious game die ontwikkeld is. “In het tweede jaar lopen onze studenten een half jaar stage. De overige zes maanden maken ze deel uit van een virtueel wijkteam. Vier dagen per week verzorgen ze virtueel acht cliënten, hebben werkoverleg en voeren opdrachten uit. Hiervoor hebben we casuïstiek en opdrachten opgehaald uit WijkLink. Elk wijkteam heeft een eigen pagina in WijkLink. We hopen zo bij te dragen aan positieve beeldvorming van het vak.”

“Je boort op deze manier andere expertise, kennis en ervaring aan”

Meer groeimogelijkheden
WijkLink kreeg eind vorig jaar een prijs van het ZonMw-programma Zichtbare schakel om het project een extra impuls te geven. Deze prijs is gebruikt om het leernetwerk, dat groeit als kool, nog groter te laten worden. Koopman ziet nog meer groeimogelijkheden. “We hebben onlangs een gesprek gevoerd met de Dementieketen Twente. Met als resultaat dat we een pagina hebben ingericht over dementie, met een link naar hun nieuwsbrief. Op hun website komt weer een link naar WijkLink. Hetzelfde willen we doen voor palliatieve zorg, niet-aangeboren hersenletsel en de ggz. De ggz-instellingen hebben belangstelling om aan te sluiten. Ze hebben er belang bij dat wijkverpleegkundigen beter toegerust zijn in het omgaan met psychische problematiek.”
De prijs is daarnaast gebruikt voor het gebruiksvriendelijker maken van WijkLink en het ontwikkelen van een app. “De meeste leden hebben ’s avonds niet zo’n zin om de laptop erbij te pakken om WijkLink te raadplegen. Een app op de telefoon of tablet vergroot het gebruikersgemak.”

Voortdurend pionieren
Koopman: “Het is allemaal heel bijzonder, wij zijn voortdurend aan het pionieren. Dit is een nieuwe manier van kennis delen. Het meest frappante is toch de wijze waarop de professionals in elkaars keuken kunnen kijken. Met deze nieuwe wijze van kennis delen, kunnen collega’s elders in het land hun voordeel doen. Ze zijn van harte welkom en kunnen onze plannen zo overnemen”, besluit Koopman.

Mooie resultaten Zichtbare schakel
Verpleegkundigen en verzorgenden zijn de onmisbare schakel in kwalitatief verantwoorde preventie, zorg en ondersteuning. Daarom ondersteunt ZonMw hen met kennis en tools om deze centrale rol goed te kunnen vervullen. Met het programma Zichtbare schakel heeft ZonMw de zichtbaarheid van de wijkverpleging vergroot. Ook zijn mooie resultaten geboekt op deskundigheidsbevordering, samenwerking tussen onderwijs en praktijk en aandacht voor teamwerk.
Meer weten? Kijk op
www.zonmw.nl/zichtbareschakel of bekijk het filmpje ‘het Zichtbare schakel-programma samengevat in 2 minuten’.

 

Lees ook het artikel over de winnaar van de derde prijs: leernetwerk wijkverpleging en onderwijs

Corina de Feijter

(Foto’s: Studio Oostrum)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *