Wijkgerichte zorg: hoe doe je dat?

Wijkgerichte zorg: hoe doe je dat?

Datum: 2 augustus 2016

kortenhoef_zoegenz“Wij wilden meer gaan samenwerken met een aantal praktijken in ons dorp,” zegt huisarts Wouter Blokhuis namens de huisartsen en apothekers in het samenwerkingsverband in Kortenhoef: de Stichting Eerstelijnszorg Wijdemeren en omgeving. “We deden al wel wat samen rondom ouderen en ketenzorg, maar we hoorden ook over allerlei initiatieven om ons heen. Hoe kun je een vorm geven aan de wijkgerichte zorg? Daarom zochten wij contact met Raedelijn.” Een interview dat Zorgenz overneemt uit het Jaarverslag 2015 van Raedelijn.

Hoe anticiperen we op de complexere zorgvraag in de wijk? Hoe verbeteren we de zorg dichtbij huis? Hoe geef je vorm aan wijkgerichte zorg? Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur (OWZ) is de module van Zilveren Kruis die het ontwikkelen van een zorginfrastructuur stimuleert. Raedelijn adviseert en begeleidt meerdere samenwerkingsverbanden in Midden-Nederland om tot een wijkgerichte zorginfrastructuur te komen. Van Leusden tot Laren en van Maarssen-Dorp tot Kortenhoef.

De eerste stappen
Samenwerken begint met het kennen van elkaars belangen en het vinden van een gezamenlijke ambitie. Vervolgens is het belangrijk om zicht te krijgen op de behoefte van de populatie binnen en rondom het samenwerkingsverband. Met behulp van onder andere de ROS-wijkscan, HIS-data van zorgaanbieders en GGD-gezondheidsinformatie bracht Raedelijn de zorgvraag in beeld. Wouter Blokhuis: “Dan zie je dus duidelijk wat er gaat gebeuren, maar ook welke problemen je kunt verwachten. Eén van de thema’s waar we meteen mee aan de slag zijn gegaan, is ouderenzorg. We hebben onze ouderen veel beter in kaart gebracht. Eén van de praktijkassistentes heeft een scholing gedaan gericht op kwetsbare ouderen. We hebben een sociale kaart gemaakt en zagen in de problemen die we tegenkwamen een duidelijk overlap met dementie. Ook zelfmanagement is een duidelijk thema geworden bij ons. We hebben daarmee de eerste stappen gezet in wijkgerichte zorg, maar op dat vlak moet nog veel gebeuren.”

“De zorg is nu niet alleen dichterbij. Het is ook sneller en beter geregeld”

Ingezet op ouderenzorg
“Door deze OWZ zijn we steviger in onze ouderenzorg gaan zitten. We zijn nu slagvaardiger en kunnen sneller doorpakken. We hebben de contacten met gemeente, onze huisartsvereniging GHO-GO en thuiszorgorganisaties, zoals Inovum en Hilverzorg verbeterd. Eenzaamheid blijkt een belangrijk thema bij kwetsbare ouderen. In de komende jaren zullen we hieraan meer aandacht gaan besteden, samen met andere organisaties in ons dorp zoals de kerk en de gemeente. We hebben een geriatrisch netwerk opgezet, waarin onder meer een casemanager dementie, de huisartsen en een wijkverpleegkundige zitten. Met de Cesartherapeut werken we aan valpreventie aan huis. Binnen de wijkgerichte zorg delen we nu de inspanning en als het nodig is, zet iedereen een tandje bij.”

Kracht professionals benutten
Wouter Blokhuis vervolgt: “De samenwerking tussen huisarts en apotheker is ook belangrijk in het geheel. Het is mooi om te werken met het enthousiasme van alle professionals. Om iedereen in zijn kracht te zetten en die kracht goed te benutten. Niet alleen de professionals zijn enthousiast, ook de oudere Kortenhoever plukt de vruchten van de samenwerking. Anderhalf jaar geleden stonden er tien dementerende patiënten op de wachtlijst voor een verpleeghuis en was de gemiddelde wachttijd negen maanden. Wij hebben dit mede dankzij sterk verbeterde samenwerking teruggebracht tot één wachtende met een periode van twee tot vier weken. De zorg is nu niet alleen dichterbij. Het is ook sneller en beter geregeld, niet alleen voor de patiënt thuis, ook voor de mantelzorger.”

De wachttijd voor een verpleeghuis is teruggebracht van 9 maanden naar 2 tot 4 weken

Rol Raedelijn
Raedelijn hielp bij het duiden van de ontwikkelingen in de regio en zorgvraag, zodat de vertaalslag kon plaatsvinden naar prioriteiten in relatie tot haalbaarheid en lopende initiatieven. Daarnaast adviseerde Raedelijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van de OWZ-organisatie en het contracteerbaar maken van de organisatie. Daarna volgde het advies tijdens de implementatie: Hoe vertaal je regionale ontwikkelingen naar concrete verbeteringen in de wijkgerichte zorg voor de patiënten? Wouter Blokhuis: “Zonder Raedelijn hadden we deze OWZ niet kunnen realiseren. Raedelijn gaf ons waardevolle informatie over de vorming van een dergelijke samenwerking, hielp met het inzichtelijk krijgen van de behoefte van de populatie en adviseerde ons op welke manier de inhoud van het voorstel gestalte moest krijgen. Ook deelden ze hun ervaring met haalbaarheid en goedkeuring door de zorgverzekeraar.”

marc_callaars_raedelijn_zorgenzVooruitblik door Mark Callaars, senior adviseur van Raedelijn
“Vorig jaar stond in het teken van de voorbereiding van de multidisciplinaire samenwerking en het contracteerbaar maken van de OWZ Kortenhoef. Dit jaar staat in het teken van de implementatie. Hoe organiseer je dat duurzaam, wat is er nodig en hoe structureer je de wijkgerichte zorg dan? Belangrijk onderdeel is ook hoe de resultaten hiervan naar de stakeholders te vertalen en concrete verbeteringen zichtbaar te maken op het vlak van gezondheid en doelmatige zorg voor de burger.”

“Mate van organisatiedichtheid in regio’s van Midden-Nederland is dit jaar opnieuw gestegen. Ongeveer 30% van Midden-Nederland is nu georganiseerd in een OWZ of GEZ. Dat is een goede ontwikkeling, omdat de aanspreekbaarheid in de eerste lijn is vergroot. Tegelijkertijd zegt dit nog niets over of er kwalitatieve en doelmatige zorg wordt geleverd in deze settings.”

“Op diverse plekken in Midden-Nederland en landelijk zien wij doorontwikkeling ontstaan naar een meer duurzame regionale populatiegerichte aanpak waarin de eerste lijn onderdeel is. Als Raedelijn ambiëren wij hierin een meer sturende en leidende rol te spelen. Mooi voorbeeld is de programmatische aanpak voor GezondVeluwe die in 2016 is gestart. Wij verzorgen het programmamanagement en ik ben zelf als informatiemanager verantwoordelijk voor het organiseren en neerzetten van sturing en monitoring van het programma.”

“Het doel is de verbeteringen voor de burger zichtbaar te maken. Ik geloof zelf sterk in een dergelijke populatiegerichte aanpak voor een bepaalde regio. Het integraal over de domeinen heen organiseren met de behoefte van de burger als uitgangspunt is wat mij betreft het kernthema de komende jaren.”

Miriam de Kort

Meer informatie bij Mark Callaars, M 06. 51 98 03 41 of Renée Geerse, M 06. 50 25 48 55.

(Foto Kortenhoef: Ivonne Wierink/Nationale Beeldbank, foto Marc Callaars: Raedelijn)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

1 Comment

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *