Werkplaats Stages in de Wijk van start

Werkplaats Stages in de Wijk van start

Datum: 1 februari 2016

stages_hbo_v-zorgenzOm een bijdrage te leveren aan voldoende stageplekken van goede kwaliteit, starten ZonMw en ActiZ in samenwerking met Vilans op de website www.zorgvoorbeter.nl een werkplaats Stages in de Wijk. Hier vinden thuiszorgorganisaties en hbo-v opleidingen tips, inspiratie en goede voorbeelden om het beleid rond stages beter te organiseren en om de kwaliteit van stages verder te verbeteren.

Op 3 februari 2016 organiseert ActiZ een invitational om met betrokken professionals en studenten de inhoud van deze werkplaats rond stages in de wijk nader uit te werken. Een tweede initiatief is om studenten meer groepsgewijs stage-ervaring op te laten doen, waarbij 3e en 4e jaars studenten de 1e en 2e jaars studenten begeleiden. Vanaf het voorjaar van 2016 zal hiermee in drie regio’s worden geëxperimenteerd.

Onvoldoende stageplekken, in kwaliteit en kwantiteit
ZonMw en ActiZ willen met hun activiteiten de hbo v-opleidingen en de thuiszorgorganisaties stimuleren om nog meer samen te werken aan het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van de stageplekken in de wijk. Want de vraag naar wijkverpleegkundigen is toegenomen en die vraag zal naar verwachting de komende jaren doorzetten. Onderzoek van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) toont echter aan dat de kwaliteit en kwantiteit van stageplekken voor hbo v-studenten in de wijkverpleging momenteel onvoldoende is.

Match tussen vraag en aanbod
ZonMw noemt enkele opvallende knelpunten. De hogescholen geven aan dat er tekorten zijn en tegelijkertijd melden zorginstellingen dat niet alle plaatsen worden ingevuld of opgevraagd. Goede samenwerking bij het afstemmen van vraag en aanbod kan een eerste winst opleveren. De stagetekorten gelden vooral voor 1e en 2e jaars studenten. Er zijn voorbeelden waarin wordt geprobeerd meer plaatsen te creëren door groepsgewijze stages, maar er wordt nog niet breed mee geëxperimenteerd. Voor de 3e en 4e jaars studenten is het vooral de kwaliteit van de stageplaats die verbeterd moet worden. Zorginstellingen geven zelf aan dat het stagebeleid vernieuwd kan worden. De diversiteit van eisen en aanpak door de opleidingen bemoeilijkt dit echter wel. Een meer eenduidig stagebeleid en samenwerking tussen zorginstellingen en opleidingen kan helpen om de kwaliteit van stages te verbeteren, aldus het CAOP-onderzoek.

(Foto: Kinga/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *