Werkbezoek aan anticipeerregio

Werkbezoek aan anticipeerregio

Datum: 5 februari 2016
bloembollenveld_zorgenz

Breezand, onderdeel van de gemeente Holland Kroon en midden in de anticipeerregio, leeft van de bloembollenteelt.

Op 6 april komt minister Edith Schippers voor een werkbezoek naar de Kop van Noord-Holland. VWS heeft ZONH gevraagd het werkbezoek te organiseren. Er wordt een werkconferentie georganiseerd waarvan het werkbezoek een onderdeel is. Het gaat om een anticipeerregio waarvan wordt verwacht dat het aantal bewoners afneemt.

ZONH heeft een voorbereidingsgroep samengesteld met vertegenwoordigers van organisaties uit de sectoren zorg, welzijn en het sociaal domein uit de regio. Doel van de werkconferentie is zichtbaar te maken wat er reeds gebeurt, dat slim aan elkaar te verbinden, te bespreken wat er nog nodig is en hoe dat gezamenlijk opgepakt kan worden. Die input wordt gebruikt om een actieplan op te stellen voor de toekomst van de zorg en ondersteuning in de regio.

Anticipeerregio
De overheid heeft de Kop van Noord-Holland aangemerkt als één van de twaalf anticipeerregio’s; gebieden waar in de toekomst een andere bevolkingssamenstelling en afname van inwoners wordt verwacht. Dit in tegenstelling tot de krimpregio’s waar de bevolking nu reeds daalt. Een anticipeerregio brengt extra uitdagingen met zich mee, onder andere als het gaat om het bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg en ondersteuning.

In gesprek
Minister Schippers wil zich graag laten informeren over hoe de Kop van Noord-Holland omgaat met die opgave. Daarnaast wil zij aangeven wat haar ideeën daarover zijn. Zij wil in gesprek met het ziekenhuis, de huisartsenvereniging, de provincie of de GGD en/of de gemeenten, preferente zorgverzekeraar VGZ en andere belangrijke partijen. Wie die andere partijen zijn, is afhankelijk van de onderwerpen die daadwerkelijk besproken worden met de minister.

Voortgangsbrief krimpregio’s
Recent heeft minister Edith Schippers een zogeheten ‘voortgangsbrief’ gestuurd naar de Tweede Kamer over de curatieve zorg in een krimpregio. Daarin gaat zij onder andere in op het landelijk beleid bevolkingsdaling, spoedeisende hulp, acute verloskunde, de netwerkbijeenkomsten in krimpregio’s en de basiszorg. Ook de anticipeerregio komt aan bod. Een bericht over de voortgang van curatieve zorg in een krimpregio staat op ZorgenZ onder het thema Krimpregio’s.

(Foto: J. Marijs/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *