Welzijn op Recept in Smallingerland

Welzijn op Recept in Smallingerland

Datum: 24 september 2015

welzijn_op_recept_zorgenzIn Drachten is deze zomer het project Welzijn op Recept gestart, een samenwerking tussen Buurtzorg, Thuiszorg De Friese Wouden, ZuidOost Zorg/Sûnenz en de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.). In dit project kunnen een wijkverpleegkundige of huisarts voor inwoners van 65 jaar of ouder met dreigende of al aanwezige psychische klachten een recept voor ‘welzijn’ uitschrijven. Dit bericht verscheen eerder in de nieuwsbrief van ROS Friesland.

Met dit recept kunnen de ontvangers in contact komen met een welzijnswerker die de cliënt coacht op weg naar ondersteuning, activiteiten en sociale contacten. Omdat de ontvanger zelf bedenkt wat hij wil en wat passend is voor hem, wordt deze vorm van zorg ingebed in het dagelijks leven en heeft het een duurzaam effect op de kwaliteit van zijn leven.

Gestart door welzijn en zorgpartners
De methode Welzijn op Recept wordt al op diverse plekken in het land ingezet. In Friesland is het project van de samenwerkingspartners in de gemeente Smallingerland echter het eerste. In de landelijke versie ligt het initiatief voornamelijk bij de huisartspraktijk. In Smallingerland is het project gestart door welzijn en een zorgorganisatie die graag meer voor elkaars klanten wilden betekenen.

Welzijnsrecept voorschrijven
Er is voor gekozen Welzijn op Recept in eerste instantie te richten op inwoners van de wijken De Bouwen en De Drait in Drachten. De wijkverpleegkundigen uit De Bouwen en De Drait van Buurtzorg, ZuidOostZorg en de Friese Wouden werken mee en schrijven voor. Daarnaast doen huisartsenpraktijk Sûnenz, huisartsenpraktijk Eikensingel en huisartsenpraktijk Van Bracht mee in het project. Ook zij kunnen het welzijnsrecept voorschrijven. Diverse omstandigheden kunnen hiervoor aanleiding zijn, zoals psychische klachten, eenzaamheid, slaapproblemen, niet prettig voelen in de wijk, vastlopen in het leven, chronische lichamelijke klachten, een onveilig gevoel en lichamelijk onvoldoende verklaarde

Ontvanger zelf aan zet
Zodra het recept is uitgeschreven en overhandigd, is de ontvanger zelf aan zet. Hij kiest of hij met een welzijnswerker in gesprek wil en op deze manier het recept wil verzilveren. Samen met de werker verkent hij welke omstandigheden aanleiding zijn voor het ontvangen van het recept. Hij formuleert wat hij wil bereiken in termen van doel, het concrete resultaat, welke activiteit daarvoor nodig is/daarbij past, en bedenkt samen met de welzijnswerker hoe dit gerealiseerd kan worden.
De cliënt bepaalt ook zelf of en eventueel met wie hij informatie wil uitwisselen.
De inzet van de werker stopt wanneer het doel van de cliënt is behaald. Uiteraard is het recept geen verplichting, de ontvanger bepaalt zelf of hij er gebruik van maakt.

Evaluatie in november
Er is inmiddels een aantal recepten voorgeschreven en verzilverd voor uiteenlopende activiteiten en voorzieningen. In november wordt Welzijn op Recept in Smallingerland geëvalueerd, onder meer aan de hand van de aantallen uitgeschreven recepten door de deelnemende organisaties. Dan wordt ook bepaald of het project ook elders in de gemeente zal worden uitgerold.

Meer informatie bij de projectleider Fanneke Sybesma van Maatschappelijke Onderneming Smallingerland: [email protected] en telefoon 0512-515598.

(Foto: Africa Studio/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *