Welzijn op recept breidt zich in Westland uit

Welzijn op recept breidt zich in Westland uit

Datum: 18 november 2014

welzijn_op_recept_delft_zorgenzIn samenwerking met de welzijnsorganisaties in Delft en Westland gaan meer huisartsenpraktijken in deze gemeenten patiënten met psychosociale klachten ‘Welzijn op recept’ aanbieden. Dat houdt in dat zij een passend hulpaanbod binnen het sociaal domein krijgen.

Het gaat om diverse welzijnsactiviteiten, zoals bewegen, vrijwilligerswerk, creatieve activiteiten, samen koken en eten, die aansluiten bij de wensen van een patiënt. Hierdoor krijgt deze meer plezier in het leven en werkt zelf actief aan zijn gezondheid en welzijn.

Vaker naar huisarts
Ongeveer de helft van de mensen die naar de huisarts gaat, kampt met psychosociale problemen. Deze problemen kunnen zich uiten in bijvoorbeeld stress, somberheid of lichamelijke klachten. Mensen met psychosociale klachten maken over het algemeen vaker gebruik van huisartsenzorg. Voor deze klachten is vaak geen medische of psychologische zorg noodzakelijk, maar hen wordt vaak wel een zorgaanbod gedaan. De vraag is in hoeverre dit effectief is.

Aansluiten bij hulpvraag
Bij Welzijn op recept verwijzen huisartsen en praktijkondersteuners door naar een welzijnsadviseur van de welzijnsorganisatie waarmee wordt samengewerkt. Yvonne Schoenmakers, adviseur van Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL): “Dat doen ze bij patiënten bij wie ze het gevoel hebben dat ze niets te bieden hebben, geen behandeling of medicatie. De adviseur beoordeelt de hulpvraag en kijkt wat bij de patiënt past. Het kan gaan om meer beweging, meer sociaal contact of het doen van vrijwilligerswerk. Huisartsen en praktijkondersteuners merken dat dit aanbod meer aansluit bij de hulpvraag van hun patiënten.”

Verbinding leggen
In de praktijken wordt onderzocht tot welke afname van het aantal bezoeken van patiënten met psychosociale problemen in de huisartspraktijk deze interventie leidt. “We meten in dit project ook de zelfredzaamheid van patiënten. De uitkomsten van deze metingen zijn nog niet bekend”, verklaart Yvonne Schoenmakers. Ze noemt de samenwerking met welzijnsorganisaties logisch. “Verbinding leggen tussen zorg en welzijn is het mantra. Om dit in de praktijk handen en voeten te geven zijn huisartsen gaan samenwerken met welzijnsorganisaties.”

Westland
Vorig jaar is ZEL (www.zel.nl), voortgekomen uit de regionale ondersteuningsstructuur ELO en de huisartsen zorggroep, samen met welzijnsorganisatie Participe Delft gestart met het project ‘Welzijn op recept’ in een huisartsenpraktijk in Delft. Inmiddels draait het project nu ook in twee andere praktijken en in 2015 gaat de ZEL het uitbreiden naar andere praktijken in het Westland. Hiervoor is ZEL in gesprek met Westlandse welzijnsorganisaties.

Het Trimbos Instituut heeft met steun van ZonMw de methode Welzijn op recept ontwikkeld. Op diverse plaatsen in ons land, onder meer Nieuwegein, Zwolle, Gouda, wordt ermee gewerkt.

(Beeld van de flyer die dit jaar in Delft is verspreid.)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *