‘Betrek huisarts en patiënt bij opzet Welzijn op recept’

‘Betrek huisarts en patiënt bij opzet Welzijn op recept’

Datum: 17 oktober 2017

                                                                          Jan Walburg

Welzijn op recept is inmiddels een bekende methode om mensen met psychosociale klachten te verwijzen naar welzijnsactiviteiten. Dit concept is een logische verbinding van het medische en het sociale domein. Reos publiceerde in haar nieuwsbrief een interview met Jan Walburg over de belangrijkste voorwaarden om de methode succesvol in te voeren. ZorgenZ neemt (een deel van) dit artikel graag over.

Jan Walburg was tot 2014 directeur van het Trimbos Instituut. Hij ontwikkelde samen Jan Joost Meijs, directeur Gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein, de methodiek Welzijn op recept. Patiënten met psychosociale klachten krijgen van de huisarts een verwijzing naar een welzijnscoach van de gemeente. Deze coach begeleidt de patiënt naar een activiteit op maat. Vijf jaar later zijn in Nederland diverse pilots gestart. Reos begeleidde bij het opstarten van Welzijn op Recept in Leiden, Noordwijk, Teylingen, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude en Nieuw Vennep.

Gezamenlijk opzetten Welzijn op recept
“Betrek huisartsen en een groep patiënten bij het opzetten van Welzijn op recept”, zegt Jan Walburg. Dat is volgens hem een belangrijke voorwaarde voor succes. In Nieuwegein waren huisartsen actief betrokken bij het kiezen van de welzijnsinterventies. Huisartsen hebben geen verwijstraditie met welzijns- en maatschappelijk werk, zoals met de specialisten in de ziekenhuizen. Welzijns- en maatschappelijk werk is voor huisartsen een nog tamelijk onbekend terrein. Het gezamenlijk opzetten van een pilot zorgt er voor dat huisartsen het sociaal domein leren kennen. Daardoor weten zij waarnaar te verwijzen en krijgen zij vertrouwen in de kennis en vaardigheden van welzijnscoaches.

Ook de inbreng van patiënten bij de ontwikkeling van (nieuwe) arrangementen is onontbeerlijk. Als een patiënt snapt waarom samen wandelen, koken of koffie drinken hem kan helpen zich beter te voelen, dan is de kans groot dat een interventie gaat aanslaan. Judith Ruijs, project-adviseur Reos: “Patiënten verwachten niet dat een huisarts hen verwijst naar welzijn. Motiveren en uitleggen waarom een activiteit die bij hen past, hen beter helpt dan een pilletje is erg belangrijk.”

Valse start breekt Welzijn op recept op
De andere kant van de medaille geldt ook. “Als huisartsen en patiënten niet worden betrokken bij het opstarten van Welzijn op recept, dan is dat de dood in de pot”, volgens Jan Walburg. Welzijn en zorg blijven dan gescheiden werelden, men spreekt elkaars taal niet en er wordt geen vertrouwen opgebouwd in elkaars capaciteiten. Het ontbreken van communicatie tussen professionals zoals, het motiveren van een patiënt tijdens het spreekuur en een goede verwijzing en terugrapportage tussen de welzijnscoach en de huisarts kunnen het volslagen van de methode opbreken.

Lees verder op de website van Reos.

Lees hier het artikel ‘Welzijn op recept kan floreren’.

(Foto: Jan Walburg)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *