Inzicht in zorg en ondersteuning per regio

Inzicht in zorg en ondersteuning per regio

Datum: 9 mei 2019

Het RIVM heeft onlangs een interactieve website gelanceerd. Deze bevat het bestaande zorgaanbod in een regio en biedt inzicht in de huidige en toekomstige zorgbehoefte. Per gemeente geeft het een breed overzicht in de sociale situatie en gezondheid van de bevolking. Ook wordt de link gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning, op het gebied van curatieve zorg, langdurige zorg en ondersteuning. Partijen kunnen de website gebruiken bij het maken van data-analyses van de regio’s.

Het RIVM heeft in opdracht van VWS de website www.regiobeeld.nl gelanceerd. Deze site is een belangrijke pijler van de ondersteuning van VWS bij de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Basis voor regiovisie
Een regiobeeld kan inzichtelijk maken wat goed gaat en wat beter kan. Welke opgave staat de regio te wachten ten aanzien van vraag en aanbod in de zorg? Welke zorgaanbieders zijn over 5 jaar nog beschikbaar? Het is van belang daarop te anticiperen. Daarbij: een overzicht van de regionale ontwikkelingen kan een basis vormen voor een breed gedragen regiovisie.

In ontwikkeling
De site is nog in ontwikkeling en zal continu worden aangevuld. De onderliggende dataset komt binnenkort als open data beschikbaar. Er zijn in totaal 60 verschillende indicatoren. Het zorggebruik is uitgesplitst in 25 indicatoren op het terrein van de curatieve zorg (Zvw), langdurige zorg (Wlz), ondersteuning (Wmo), mantelzorg en Jeugdhulp. Om de ontwikkeling in zorggebruik te duiden, zijn er ook indicatoren over demografie, gezondheid en leefstijl en de sociale omgeving. Tot slot zijn er indicatoren beschikbaar voor het aanwezige zorgaanbod.

Voucherregeling voor aanvullende analyse
Naar verwachting wordt half mei een voucherregeling bij Zonmw opengesteld. Daar kunnen partijen een aanvraag indienen voor het inzetten van externe expertise bij het opstellen en aanvullende analyse op de dataset om te komen tot  het gedeelde beeld in de regio.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *