We zijn minder solidair met mensen die ongezond leven

We zijn minder solidair met mensen die ongezond leven

Datum: 9 november 2017

Nederlanders zijn minder bereid om bij te dragen aan de zorgkosten van anderen. Vooral mensen die ongezond leven, veel alcohol drinken en roken zouden meer premie moeten betalen voor de basisverzekering. Voor mensen met een slechte gezondheid of een genetische aanleg voor een ernstige ziekte willen Nederlanders gewoon blijven betalen. Dat blijkt uit de nieuwe editie van de barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel, die het NIVEL heeft samengesteld.

Deze barometer geeft inzicht in de betalingsbereidheid van de Nederlandse bevolking voor zorgkosten van anderen.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders in 2015 minder bereid waren om bij te dragen aan de zorgkosten van anderen dan twee jaar ervoor. Gaf in 2013 nog 73 procent van de mensen aan dat ze bereid zijn te betalen voor de zorgkosten van anderen, in 2015 was dat gedaald tot 63 procent. Met name mensen die hun gezondheid als slecht ervaren en mensen met een laag netto maandinkomen zijn minder solidair. Onder hoogopgeleiden is de solidariteit ongeveer gelijk.

Rokers en drinkers kunnen rekenen op minder solidariteit
De ondervraagden toonden zich vooral solidair met mensen die geen goede gezondheid hebben, mensen met een genetische aanleg, ouderen en mensen die vaak naar de huisarts gaan. Daar tegenover staat dat mensen beduidend minder coulance hebben ten aanzien van leefstijl-gerelateerde zorgkosten. Met name rokers, mensen die veel alcohol drinken of anderszins ongezond leven kunnen op weinig solidariteit rekenen.

De eigen-schuld-gedachte
De onderzoekers opperen dat deze opvatting mogelijk wordt veroorzaakt door de ‘eigen-schuld-gedachte’. Daarmee wordt bedoeld dat mensen eerder bereid zijn te betalen voor onvermijdbare zorgkosten dan voor vermijdbare. Opvallend in de barometer is de solidariteit met de ‘eigen groep’. Dat was overigens in 2013 al zo. Rokers zijn bijvoorbeeld meer solidair met rokers.

Verklaringen daling solidariteit
In het rapport Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel komen verschillen in solidariteit en mogelijke verklaringen aan de orde. Veelgenoemd is de toename van de zorgkosten, maar de onderzoekers denken niet dat dit de enige verklaring is voor de daling van solidariteit. Andere mogelijke oorzaken zijn de individualisering en de keuzeopties van zorgverzekeraars. ‘Door leefstijlprogramma’s en premiedifferentiatie kunnen de verschillen tussen groepen en verzekerden toenemen: sommigen zijn beter af, anderen slechter’, schrijven de onderzoekers. Om de solidariteit te versterken kunnen overheidsbeleid en communicatie van invloed zijn.

NIVEL merkt op dat solidariteit een belangrijke pijler is in het Nederlandse zorgstelsel. ‘Het is goed om deze signalen van een daling van solidariteit serieus te nemen, het geeft namelijk een indicatie voor de mate van het draagvlak voor het stelsel waarin we voor elkaar betalen.’

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *