“Meer grip op wijkverpleging”

“Meer grip op wijkverpleging”

Datum: 7 april 2015

anita_kreuk_omring_zorgenzWijkverpleegkundige Anita Kreuk van Omring merkt dat de nieuwe situatie voordelen heeft. Zij en haar collega’s volgen cliënten beter. Met als resultaat dat cliënten eerder dingen weer zelf kunnen of niet langer zorg nodig hebben. Maar er wordt meer van haar verwacht: een preventieplan maken. “Soms wil ik studenten hbo verpleegkunde gaan vertellen dat wij een breed vak hebben.”

“Een cliënt met Parkinson kun je niet in een half uur douchen. Als ik van tevoren uitleg dat we daarvoor drie kwartier uittrekken, gaat het veel beter, want dan is deze cliënt rustiger en ontspannender.” Het gesprek gaat over indiceren, een onderwerp dat in de vorige twee interviews op Zorgenz (zie 9 februari en 6 maart) al ter sprake kwam. Een nieuwe taak voor de wijkverpleegkundige, waar Anita helemaal achter staat. Vroeger werd door het CIZ vanuit een andere deskundigheid en vanuit protocollen en standaarden gekeken, een situatie die lang niet altijd recht deed aan wat een cliënt echt nodig had. “Dat is nu anders. We stellen gezamenlijk met de cliënt doelen op. Tussentijds evalueren we hoe het gaat met de cliënt en waar deze tegenaan loopt. Soms kan iemand zelf weer dingen doen of is een wond geheeld en kan de zorg worden afgesloten. We zitten nu veel dichter op het proces. Ik overleg met collega’s, we informeren elkaar en rapporteren over de situatie van een cliënt. We hebben meer grip op de situatie en dat vind ik echt een pluspunt vergeleken met hoe het vroeger ging met indicaties. Cliënten merken nu zelf ook dat we samen naar iets toe werken, dat ze zelf weer iets kunnen.”

Wat gaan zorgverzekeraars doen?
Zullen zorgverzekeraars niet gaan letten op de zorg die wijkverpleegkundigen indiceren en die misschien inperken? “Dat gevoel heb ik wel ja. Ze krijgen nu goed inzicht in welke zorg en hoeveel zorg we indiceren. Gaan ze dat ook standaardiseren, of laten ze er een prestatieclausule op los? Misschien moeten we straks weer met de zorgverzekeraars voor onze cliënten gaan soebatten. Over een jaar zullen we het zien.”
Het (her)indiceren levert – behalve de tijd die het kost – geen grote problemen op. “Maar het budget dat we hebben is natuurlijk eindig. Bij cliënten met dementie werd altijd relatief veel zorg ingezet, ook omdat begeleiding vanuit de AWBZ kwam. Dat is nu anders: we moeten uitkomen met het budgetplafond dat we hebben toegewezen gekregen. En we zijn afhankelijk of – en zo ja wat – de gemeente aan begeleiding indiceert. Er zijn cliënten die in een grijs gebied zitten, zoals mensen die nog geen indicatie hebben voor een opname.”

                    “De wijkverpleegkundige regelt het allemaal voor u! Dat deden we vroeger niet en kunnen we nu ook niet altijd.”

Ook vroeger losten we niet alles op
Ook Anita vindt dat veel van wijkverpleegkundigen wordt verwacht. “De spotjes van het ministerie die begin dit jaar werden uitgezonden, hebben dat beeld versterkt. De wijkverpleegkundige regelt het allemaal voor u! Dat deden we vroeger niet en kunnen we nu ook niet altijd. Wij hebben ontzorgen hoog in ons vaandel staan. We kijken bijvoorbeeld of een cliënt met een hulpmiddel goed kan worden geholpen. Maar ondersteuning en hulp lukt niet altijd zo snel en goed als de spotjes doen vermoeden.” Anita geeft een voorbeeld en vertelt over een gezin met twee kinderen met diabetes type 1. “De ouders wilden in het persoonsgebonden budget iets veranderen. Het was me niet duidelijk wie dat doet. Je komt letterlijk aan de portemonnee van iemand, ik vond dat een lastige situatie. Je hebt dan ook te maken met boze ouders.”

anita_kreuk_omring_zorgenzTiming beroerd voor maken preventieplan
Anita kreeg het verzoek van zorgverzekeraar VGZ voor het maken van een preventieplan voor de wijk waarin ze voor Omring werkt. Het moest klaar zijn voor 1 april. “We hebben onze wijk geanalyseerd, gekeken welke mensen er wonen en met welke specifieke problemen. Het kan gaan om hoge werkloosheid, te dikke kinderen of veel ouderen. Wat kan onze bijdrage zijn? Samen met de gemeente hebben we een folder gemaakt over veilig thuis blijven wonen voor bewoners ouder dan 65. We geven informatie over bijvoorbeeld een verhoogd toilet of een traplift. Ook staat in de folder dat een ergotherapeut thuis kan langskomen en samen kan kijken welke aanpassingen nodig zijn om thuis te kunnen blijven wonen.” Het maken van zo’n preventieplan vindt Anita niet vervelend. “Maar het komt nu beroerd uit, omdat we druk bezig zijn met de deadline voor het vaststellen van de indicatie rond de aanspraak wijkverpleging bij bestaande cliënten.”

                    “Als de stagiaire na haar opleiding bij ons een baan krijgt, is dat voor mij de kers op de taart!”

Het is een breed vak
Er zijn in de nabije toekomst veel wijkverpleegkundigen nodig, maar hbo-studenten verpleegkunde staan niet te trappelen. Ze hebben een beeld van het werken als wijkverpleegkundige dat niet strookt met de werkelijkheid. Hoe kunnen we hen enthousiast maken? “Besteed er meer aandacht aan in de opleiding”, reageert Anita direct. “Tijdens mijn opleiding heb ik anderhalf uur een hoorcollege gehad over de wijkverpleging, terwijl ik wist dat ik die kant op wilde. Ik heb zelf een leerboek aangeschaft. Soms denk ik: ik moet gaan vertellen hoe mooi dit vak is. Studenten willen meestal in een ziekenhuis of in de psychiatrie gaan werken. Maar wij hebben ook een breed vak: wij komen cliënten met een beperking of een psychische ziekte tegen. Ik ben blij als ik een goede stagiaire heb. Als die dan na de opleiding bij ons een baan krijgt, is dat voor mij de kers op de taart!”

Corina de Feijter

zichtbare_schakel_wijkpleegkundigen_opleidingsimpuls_zorgenzGedurende twaalf weken zit Zorgenz aan tafel met wijkverpleegkundigen. Het zijn gesprekken over wat dit beroep nu inhoudt, over de veranderingen die zich in 2015 aandienen, over de eisen die het werk aan de opleiding stelt, over de zinvolle zorg die wijkverpleegkundigen dicht bij de patiënt verlenen. Deze serie is mogelijk gemaakt door het ZonMw-programma Zichtbare schakel: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen.

 

(Fotografie: Studio Oostrum)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *