Wat bespreek je in een PaTz groep?

Wat bespreek je in een PaTz groep?

Datum: 14 februari 2016

wim_sleeuw_patz_zorgenz“Welke tips kun je ouders geven die hun kinderen gaan vertellen dat één van hen binnen afzienbare tijd zal overlijden? Wat kun je doen bij obstipatieklachten bij het gebruik van morfine? Dit zijn voorbeelden van thema’s die besproken worden in een PaTz groep,” vertelt Wim Sleeuw, huisarts in Kaag en Braasem, op de website van Reos. In deze gemeente zijn sinds tweeënhalf jaar twee PaTz groepen van zorgverleners actief. Hierbij staan intervisie en deskundigheidsbevordering rond palliatieve zorg centraal. Zorgenz neemt het bericht over.

PaTz, Palliatieve Thuiszorg, is een aantal jaren geleden ontwikkeld in Amsterdam door huisarts Bart Schweitzer. Hij zag dat steeds meer ongeneeslijk zieke mensen de meeste tijd van hun ziekte thuis doorbrengen en een beroep doen op de huisartsenzorg. Het begeleiden van palliatieve patiënten thuis is voor een huisarts intensief. Ook kunnen huisartsen geconfronteerd worden met situaties die vragen oproepen. PaTz heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen, waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt. Het overleg over palliatieve zorg kan aansluiten op een regulier overleg.

Wat levert het op voor de huisarts?
Wim Sleeuw (foto) geeft aan dat PaTz voor huisartsen een manier is om in een veilige groep casuïstiek in te brengen over het begeleiden van patiënt en familie in de laatste levensfase. Naast praktijksituaties bespreekt de groep per bijeenkomst een thema in de palliatieve zorg. De palliatief consulent of kaderhuisarts begeleidt de case en bereidt een onderwerp voor. “Regelmatig praten over palliatieve zorg en het bespreken van een casus, leidt er ook toe dat ik weet dat er tegen bepaalde ongemakken iets te doen is. Als ik het niet weet, zoek ik het op of vraag bijvoorbeeld de palliatief consulent of apotheker om advies,” aldus Wim Sleeuw.

Wat levert het op voor de patiënt?
Voor patiënten is het prettig als zij op tijd na kunnen denken over hun wensen in de laatste levensfase. Hierdoor kan de palliatieve zorg tijdig op gang komen en kan de patiënt in de meeste gevallen thuis of in een hospice sterven. Door het maken van een zorgplan in samenwerking met de thuiszorg en andere eerstelijns professionals, kunnen crisissituaties en onnodige ziekenhuisopnames worden voorkomen. Een goede overdracht naar de Huisartsenpost is hierbij ook van belang.

Financiële tegemoetkoming
Een PaTz bijeenkomst eens per twee maanden kost huisartsen overlegtijd. Per januari 2016 heeft verzekeraar Zorg en Zekerheid in het huisartsencontract opgenomen dat huisartsen in een PaTz-groep een verrichting mogen declareren indien zij een patiënt bespreken in een PaTz-overleg of dat zij een medisch specialist of palliatief consulent consulteren rond palliatieve zorg. In het PaTz-overleg moet in dit geval een palliatief consulent aanwezig zijn. Verder kan de PaTz-groep accreditatie voor de bijeenkomsten aanvragen via de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg (WDH) mits de groep een Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC-er) heeft.

Judith Ruijs
Meer over PaTz in de regio van Reos: mail naar jruijs@reos.nl.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *