Wachttijden in de zorg nog steeds een probleem

Wachttijden in de zorg nog steeds een probleem

Datum: 13 juli 2018

Lange wachttijden zijn een doorn in het oog van patiënten. Ook zorgverzekeraars en aanbieders vinden het vervelend en zij werken in een aantal zorgsectoren samen om te lange wachttijden aan te pakken. Het effect van de inspanningen wordt voorzichtig zichtbaar. Zo is dankzij deze samenwerking de wachttijd bij casemanagement dementie in een aantal regio’s inmiddels minder lang. 

Om het probleem aan te pakken, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vorig jaar mei het  Actieplan wachttijden in de zorg opgesteld. In januari 2018 volgde de rapportage. De NZa heeft vervolgens een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor diverse beroepsgroepen. Voor huisartsen en medisch specialisten ging het daarbij vooral om zorg op de juiste plek.
Deze week publiceerde de NZa de verdere voortgang in ‘Wachttijdprojecten tussenstand’.

Medisch-specialistische zorg en huisartsen
In de medisch-specialistische zorg ziet de NZa nog steeds ruimte voor verbetering in het terugdringen van de wachttijden. Waar nodig, stimuleert de NZa partijen om aan de slag te gaan met taakherschikking, optimaliseren van verwijsgedrag van huisartsen, substitutie, e-health en preventie. En, zo schrijft een optimistische NZa, ‘waar de regelgeving ongewenst drempels opwerpt bij het terugdringen van wachttijden, zullen we deze aanpassen.’

Wijkverpleging
De focus bij wijkverpleging lag in eerste instantie op casemanagement dementie, omdat de NZa daar signalen over had ontvangen. Dat gaat goed: er wordt meer gebruik gemaakt de wachtlijstbemiddeling, wat de wachttijd voor individuele gevallen kan verkorten. Een regeling verplicht  zorgaanbieders van casemanagement dementie vanaf 1 december 2018 informatie over hun wachttijden te plaatsen op de eigen website, en deze ook centraal aan te leveren.

In het algemeen constateert de NZa dat zorgverzekeraars t.a.v. wijkverpleging bemiddelen naar tijdige en geschikte zorg. Ook bespreken verzekeraars de ervaringen van hun wachtlijstbemiddeling met de zorgaanbieders en verwerken deze in hun contracteerbeleid. De NZa laat een extern onderzoek uitvoeren naar de wachttijden voor wijkverpleging breed. Ze wil weten of zich wachttijden voordoen en waar en wat daar de oorzaak van is. Mensen die te lang moeten wachten op wijkverpleegkundige zorg, kunnen zich melden bij het NZa-meldpunt.

Ambulancezorg
NZa geeft aan zich nog grote zorgen over de responstijden van ambulances. In het merendeel van de regio’s wordt de norm niet gehaald.De NZa meldt daarover: ‘Hoe beter regio’s presteren, hoe meer afstand we houden. En omgekeerd: hoe slechter de prestaties, hoe intensiever ons toezicht. Lopen de responstijden hoog op, dan grijpen we in.’

Geestelijke gezondheidszorg
In de ggz zijn de wachttijden in het geheel niet gedaald. Wel worden burgers beter geïnformeerd over de mogelijkheden om bij lange wachtlijsten door zijn zorgverzekeraar te worden bemiddeld naar een andere zorgaanbieder. Alle ggz-aanbieders moeten vanaf 1 januari 2018 hun wachttijden centraal aanleveren bij Vektis. Gemiddeld heeft zo’n 70% daaraan voldaan. Waar nodig treft de NZa maatregelen op de wachttijdinformatie, zodat ze tijdige en goede data verkrijgt en de wachttijden goed kan blijven monitoren.

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *