V&VN: Overgangsregeling indiceren gebruiken als leidraad

V&VN: Overgangsregeling indiceren gebruiken als leidraad

Datum: 13 januari 2015

indiceren_wijkverpleegkundige_zorgenzonderzoek_wijkverpleging_venvn_zorgenzMogen mbo-verpleegkundigen nu wel of niet indiceren? Daar is onenigheid over. “We wijken niet af van de afgesproken norm dat alleen hbo-verpleegkundigen mogen indiceren. Vanwege het tekort aan deze verpleegkundigen stellen we dat mbo-verpleegkundigen onder bepaalde voorwaarden tijdelijk mogen indiceren”, aldus Francis Bolle, woordvoerder van V&VN. Ze hoopt dat zorgverzekeraars deze overgangsregeling gaan gebruiken als leidraad bij hun contracteringsgesprekken.

De taak van indiceren vereist bepaalde competenties op hbo-niveau. Om die reden gaat Zorgverzekeraars Nederland niet akkoord met de overgangsregeling. Bolle legt uit hoe de overgangsregeling tot stand is gekomen: “Iedereen weet dat er een tekort is aan HBO-verpleegkundigen. Hoeveel dat er zijn, weten we niet; dat is een complexe berekening die we dit jaar bekijken. We hebben een norm gesteld: alleen hbo-verpleegkundigen mogen indiceren. Het beleid is: deze taak, het indiceren, teruggeven aan de functionaris en daar zijn wij het mee eens. V&VN heeft met de brancheorganisaties Actiz en BTN nagedacht over hoe deze verandering kan worden overgedragen. We moeten oog hebben voor de realiteit, het tekort aan hbo-verpleegkundigen. We willen ook niet dat er wachtlijsten ontstaan. Daarom hebben we afgesproken dat onder een aantal voorwaarden mbo-verpleegkundigen tijdelijk mogen indiceren.”

Echt overgangsregeling
Het gaat om mbo-verpleegkundigen die het in zich hebben op door te groeien naar hbo-niveau. Bolle: “Als zij al enige jaren werkzaam zijn in de wijk en al gestart zijn met een hbo-opleiding, mogen zij tijdelijk indiceren. Het is dus echt bedoeld als overgangsregeling voor de duur van drie jaar, we wijken niet af van de afgesproken norm.”

Helderheid voor iedereen
Zorgverzekeraars gaan verschillend om met de overgangsregeling, blijkt in de praktijk. Bolle: “Wij hopen dat de zorgverzekeraars de overgangsregeling als een leidraad gebruiken in hun contractbesprekingen met thuiszorgorganisaties. Als er een tekort is, moeten deze organisaties een plan van aanpak maken. Voor de mbo- en hbo-verpleegkundigen ontstaat er dan meer helderheid. Dat niet alleen: zo voorkomen we onduidelijke situaties in de praktijk wie wat mag doen.”

Corina de Feijter

(Foto: Lisa S./Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *