Vroeg Erbij in het Vechtdal

Vroeg Erbij in het Vechtdal

Datum: 12 oktober 2016

vechtdal, geboortezorg, zorgenzSinds juni 2015 loopt het programma Vroeg Erbij in het Vechtdal, opgezet om baby’s in het Vechtdal te helpen met de best mogelijke start van hun leven. Jaarlijks zijn er ongeveer 1150 bevallingen in het Vechtdal. Naast de medische begeleiding, heeft de verloskundige of gynaecoloog ook oog voor de sociale omstandigheden waarin een zwangere verkeert. Dit bericht neemt Zorgenz over uit de nieuwsbrief van Progez en van de website van Vitaal Vechtdal.

In een gesprek komen mogelijke omstandigheden die het zwaar maken voor de ouders aan de orde. In overleg met de verloskundige of gynaecoloog besluiten de aanstaande ouders of een huisbezoek door de jeugdverpleegkundige zinvol kan zijn.

Extra ondersteuning
Een kind krijgen en grootbrengen: iedere ouder wil er het beste van maken, maar soms maken omstandigheden het zwaar: denk aan gebrek aan steun vanuit de omgeving, problemen met schulden of huisvesting, of persoonlijke problemen. Extra ondersteuning, nog voordat de baby geboren wordt, kan dan helpen. Deze extra ondersteuning tijdens de zwangerschap wordt geboden door de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Zij biedt een luisterend oor en geeft tips en adviezen. Dit heet het ‘Prenatale Huisbezoek-JGZ van de JeugdGezondheidsZorg.

Kortere lijnen
Dit is zoveel mogelijk dezelfde persoon die de ouders later ook op het consultatiebureau te zien krijgen. De eerste resultaten na één jaar zijn positief te noemen. De werkwijze Vroeg Erbij in het Vechtdal leidt over het algemeen tot kortere lijnen. Men weet elkaar beter te vinden en neemt sneller contact op. Vaker worden al tijdens de zwangerschap acties in gang gezet zijn. Doordat zorg en ondersteuning eerder ingezet kunnen worden, kunnen sommige problemen al worden opgelost voordat het kind geboren wordt. De helder beschreven verwijsstructuur biedt toegevoegde waarde. GGD IJsselland, die de Prenatale Huisbezoeken uitvoert, laat weten dat de aangevraagde bezoeken zeer nuttig zijn en leiden tot ofwel verdere begeleiding door de JGZ-verpleegkundige, ofwel het inzetten van externe hulp, zoals Samen Doen-teams voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg, Voedselbank, Veilig Thuis of GGZ-hulp.

VWS-proeftuin
Het programma ‘Vroeg Erbij in het Vechtdal’ is onderdeel van Vitaal Vechtdal, een van de negen VWS-proeftuinen. Het programma loopt tot zomer 2018; het is gezamenlijk ontwikkeld door de verloskundigen, Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland, kraamzorg en het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en wordt begeleid door Welmoed Nijboer en Elisabeth Floor, adviseurs Progez. Meer informatie via www.vitaalvechtdal.nl/jonge-ouders of bij Welmoed Nijboer, T 06 – 46 288 672, E w.nijboer@progez.nl.

(Foto: Photobac/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *