Voorwaarden fysiotherapie in basisverzekering voor COPD

Voorwaarden fysiotherapie in basisverzekering voor COPD

Datum: 12 december 2018

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Daar staat tegenover dat het aantal behandelingen waar de patiënt in de basisverzekering recht op heeft, wordt gemaximeerd.

Om voor de vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen, moet de patiënt straks aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria hebben betrekking op de zogenaamde Gold-classificatie, gecombineerd met de mate van ernst van de aandoening (ervaren ziektelast). Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen het eerste behandeljaar en de jaren daarna.

Wie mag patiënt classificeren?
De fysiotherapeut kan de patiënten die hij al kent, indelen in de categorieën A t/m D. Dat gebeurt op basis van de informatie die al eerder van huisarts en longarts is verkregen en op basis van de behandelhistorie in de praktijk. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met de behandelend arts, dat wil zeggen: de huisarts of longarts.
Voor nieuwe patiënten is de informatie die de huisarts of longarts geeft bij de verwijzing bepalend voor de indeling in de categorieën.

Toelichting over uitvoering
De indeling in vier categorieën van zorgzwaarte maakt de uitvoering complex. Om die reden heeft de KNGF een document opgesteld over de inhoud en gevolgen van de wijzigingen. Daarmee probeert de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten het risico van discussie en fouten zo klein mogelijk te maken.

Lijst met veelgestelde vragen
Maar vanwege de tamelijk ingewikkelde voorwaarden heeft de KNGF ook een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over de behandeling COPD vanuit de basisverzekering 2019.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *