Voortvarende aanpak Pact voor de Ouderenzorg

Voortvarende aanpak Pact voor de Ouderenzorg

Datum: 30 november 2018

Minister Hugo de Jonge is  voornemens in het voorjaar van 2019 met de campagne ‘herwaardering van ouderen’ te starten. Hij zal met ouderen bespreken hoe deze campagne het beste recht kan doen aan wat ouder worden betekent. ‘Door alleen de kwetsbare kanten te zien en te benadrukken, plaatsen we ouderen op afstand, hoewel veel ouderen nog midden in de samenleving staan.’ 

Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang Pact voor de Ouderenzorg.  Op 8 maart 2018  is met 42 partijen dit Pact gesloten. Daarin staat de brede ambitie voor de ouderenzorg: het doorbreken van eenzaamheid, goede zorg en ondersteuning thuis en voldoende aandacht voor alle bewoners in het verpleeghuis.

Drie programma’s
Het doel van het Pact is om zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven dichter bij elkaar te brengen, zodat er daadwerkelijk impact ontstaat op het welzijn van ouderen. De aanpak is voortvarend. In maart, april en juni zijn drie programma’s gelanceerd: Eén tegen Eenzaamheid, Thuis in het Verpleeghuis en Langer Thuis.

Parade
Op 11 oktober jl. was er de eerste bijeenkomst met de deelnemers van het Pact, getiteld “Parade Pact voor de Ouderenzorg”. Dit leverde een keur van acties en initiatieven uit het hele land. Er zijn partijen lokaal bezig om het aanbod aan activiteiten voor ouderen uit te breiden met bijvoorbeeld lokale eetgelegenheden, moestuinen en kunst & cultuur. Zorgorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en ouderen proberen technologische ontwikkelingen uit om langer thuis wonen te ondersteunen. En er zijn initiatieven die inzetten op de positieve aspecten van ouder worden, zoals “het Danspaleis” met feesten voor ouderen en “Afterworknet” om de wijsheid van ouderen te blijven benutten.

Thematische aanpak
VWS versterkt de nieuwe partijen en de dwarsverbanden tussen de programma’s met een thematische aanpak. Dat betekent in een bepaalde periode, in een kleinere groep, gericht wordt gewerkt aan een thema. Dat wordt afgesloten met een “Pact-top”, waar de betrokken partijen hun ideeën pitchen en concrete acties neerzetten. Daarna start er een nieuwe ronde. Deelnemers dragen thema’s aan en er zijn terugkerende thema’s, zoals vitaliteit en voeding. Op de website pactvoordeouderenzorg.nl staan de uitkomsten en goede voorbeelden.

Raad van Ouderen
Om ouderen actief te betrekken is de Raad van Ouderen opgericht, met elf ouderen. Zij zijn actief in regionale ouderennetwerken en brengen advies uit, o.a. over de drie programma’s en over de aanstaande campagne.

Zie ook het artikel op ZorgenZ:
Landelijk pact voor ouderenzorg
Niet praten over ouderen, maar met ouderen

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *