Dit voorjaar actieplan voor Friese huisartsenzorg

Dit voorjaar actieplan voor Friese huisartsenzorg

Datum: 31 januari 2018

Minister Bruno Bruins van VWS vindt het de verantwoordelijkheid van de regio om naar een oplossing te zoeken voor het huisartsentekort. Volgens hem spelen zorgverzekeraars een belangrijke rol in de aanpak van het tekort. Ze hebben een zorgplicht en bemiddelen als een patiënt geen nieuwe huisarts kan vinden. Onder aanvoering van De Friesland Zorgverzekeraar komt er dit voorjaar een actieplan voor de Friese huisartsenzorg.

Dit stelt de bewindsman in antwoorden op Kamervragen over het huisartsentekort in Friesland en Zeeland. Uit zijn brief blijkt dat 46 procent van de huisartsen in Zeeland ouder dan 55 jaar is. Dat is 15 procent boven het landelijk gemiddelde. In Friesland, waar ook sprake is van een tekort aan opvolgers voor huisartsen, is het aandeel 55-plussers 34 procent.

Regio is aanzet
‘De regio is zelf aan zet om het aantrekkelijk te maken dat huisartsen daar willen komen werken. Daarnaast hebben verzekeraars een zorgplicht en daarmee een belangrijke rol in het toegankelijk houden van de huisartsenzorg’, zegt de minister in zijn antwoord op Kamervragen van VVV-leden Aukje de Vries en Leendert de Lange. Zij stelden vragen na de berichtgeving over een huisarts in het Friese Balk geen opvolger kan vinden.

Diverse maatregelen
Volgens de minister herkennen meerdere zorgverzekeraars het huisartsentekort op regionaal niveau. Om vestiging in krimpgebieden aantrekkelijker te maken, nemen zorgverzekeraars diverse maatregelen. De minister noemt onder meer samenwerking met andere partijen in de regio vanuit het bredere perspectief wonen, werk en onderwijs en het organiseren van bijeenkomsten voor solistisch werkende huisartsen om ze bewust te maken van het opvolgingsprobleem.

Gezamenlijk actieplan
Ook De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen om de continuïteit van huisartsenzorg op de lange termijn te waarborgen. Zo investeert de verzekeraar in de inzet van praktijkmanagers die de samenwerking tussen huisartspraktijken moeten gaan realiseren. DFZ neemt en bemiddelingsrol aan als het verzekerden niet lukt om een nieuwe huisarts te vinden.
Om de continuïteit in de toekomst verder te borgen, zijn er vorig jaar op initiatief van DFZ meerdere sessies georganiseerd, waarbij alle stakeholders (huisartsen, opleidingsinstituten, gemeente, provincie, waarneemhuisartsen, ROS Friesland en GGD Fryslân) aanwezig waren. Zij streven ernaar om dit voorjaar een gezamenlijk actieplan gereed te hebben dat ingaat op: hoe ziet een moderne huisartsenpraktijk eruit, hoe kan de vestiging van huisartsen worden vergemakkelijkt, hoe kan een huisarts ondersteund worden bij de start van een nieuwe praktijk en welke technologische middelen kunnen worden ingezet.

Fulltime werken niet meer van deze tijd
Ook de huisartsenzorg is een sector die moderniseert. Steeds meer huisartsen werken in deeltijd. Bruins: “Het is niet meer van deze tijd dat je kan verwachten dat alle mensen, en dus ook huisartsen, fulltime werken. Afgelopen tien jaar is het aantal huisartsen met 21% gestegen. Het aantal FTe huisartsen is in diezelfde periode toegenomen met 9%. Daaruit blijkt dat in verhouding meer huisartsen parttime zijn gaan werken.’

Situatie in Zeeland en Waddeneilanden
Zeeland heeft eveneens problemen met het aantal huisartsen. In de provincie is een aparte website gemaakt om de aantrekkelijkheid van de huisartsopleiding in Zeeland onder de aandacht te brengen. Daarnaast geldt voor een huisarts in opleiding met een opleidingsplaats in Zeeland, dat een deel van de reistijd als werktijd kan worden gezien en hotelovernachtingen kunnen worden gedeclareerd. Huisartsen in opleiding die hun opleiding willen volgen in Zeeuws-Vlaanderen krijgen een toeslag op het salaris, in de hoop dat Zeeuws-Vlaanderen zo goed bevalt dat ze daar willen blijven. Huisartsen in opleiding op de Waddeneilanden krijgen een vergoeding voor extra woonlasten.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *